Bolig

Hvordan forløber et boligkøb?

Her kan du læse en dybdegående tjekliste – trin for trin – til, hvordan man gennemfører et boligkøb.

Vi har listet 22 trin, som forklarer processen. Hvis du kommer i tvivl om, hvad de forskellige trin har af betydning for dig, kan du altid kontakte din rådgiver.

TRIN 1: 
Kontakt os og få en beregning på køb af hus. Så ved du, hvilken prisklasse du har råd til i din boligsøgning.
Når du har besluttet dig for at undersøge, om du skal købe din egen bolig, er det en rigtig god idé at kontakte os og få beregnet, hvor dyr en bolig, du har råd til at købe.
Det vil være kedeligt, ærgerligt og spild af tid, hvis du slet ikke har råd til den type bolig du ønsker. Lige så ærgerligt vil det være at gå på kompromis, hvis du i virkeligheden har råd til at købe drømmeboligen.
 
TRIN 2: 
Du finder din drømmebolig.
Med bankens beregninger i hånden ved du, hvilke økonomiske rammer du kan bevæge dig indenfor, når du starter boligjagten. Kontakt evt. en eller flere ejendomsmæglere og bliv oprettet i deres køberkartotek – så vil du blive tilbudt alle relevante boliger, ofte inden de bliver annonceret til salg. 
Når du har fundet boligen, er tiden inde til at få regnet på de konkrete tal.
 
TRIN 3: 
Når du har fundet din drømmebolig, så kom ind til et rådgivningsmøde. Her gennemgår vi alt det praktiske.
Medbring både salgsopstilling og NemID til et rådgivningsmøde i Jutlander Bank. Så henter vi tal fra skat.dk og sikrer mere præcise og korrekte beregninger. 
Psst: Du kan få NemID som en app og slippe for at bruge kortet med koder. Du kommer til at bruge NemID en del i denne proces. 
 
TRIN 4: 
Byggeteknisk gennemgang af boligen.
Før du slår til og skriver under på en købsaftale, skal du undersøge boligens tilstand. Det er en rigtig god ide at gennemgå huset sammen med en professionel byggesagkyndig, som kan hjælpe dig med at vurdere, om det bliver dyrt at reparere eventuelle mangler i tilstandsrapporten – og måske, om det kan betale sig at efterisolere eller lave andre ændringer. 
 
TRIN 5: 
Købsaftalen underskrives, når alt er på plads i bolighandlen.
Har du truffet en endelig beslutning om køb af ejendommen? Er der grønt lys fra banken? Er detaljer om pris og overtagelsesdato m.m. forhandlet på plads med sælgeren? Så er du klar til at underskrive købsaftalen og blive boligejer. 
Det er vigtigt, at du får indføjet et bank- og advokatforbehold i købsaftalen.
 
TRIN 6: 
Ejendomsmægleren sender købsaftalen til Jutlander Bank.
Når både du og sælger har underskrevet købsaftalen, sender ejendomsmægleren købsaftalen til os og advokaten, som begge skal godkende aftalen.
 
TRIN 7: 
Vi skal godkende økonomien i bolighandlen. Din bankrådgiver ringer til dig og aftaler et møde.
Vi gennemgår købsaftalen for at konstatere, om finansieringsdelen kan godkendes, og om der kan tilbydes det forventede kreditforeningslån i ejendommen. I den forbindelse kontakter din bankrådgiver dig for at aftale et møde, hvor I sammen kan gennemgå finansieringen og valg af låntype.
 
TRIN 8: 
Din advokat godkender købsaftalen og giver besked til banken.
Advokaten gennemgår købsaftalen og de vilkår, som handlen er indgået på. I langt de fleste tilfælde godkendes købsaftalen. 
Hvis advokaten har indvendinger eller punkter, som skal undersøges nærmere, kan der blive behov for at forlænge fristen. Advokaten giver besked til både ejendomsmægleren og os. Her oplyses det, om handlen er godkendt eller om advokaten har indsigelser.
 
TRIN 9: 
Nu skal du underskrive en lånesagskonto og en re-garanti. Det sker via din NetBank.
Handlen er nu godkendt og vi går i gang med det praktiske: Vi opretter en ny konto til dig. Den skal bruges til at bogføre indtægter og udgifter i forbindelse med handlen Vi laver også en ”re-garanti”. 
Hvad er så det? Jo - kort fortalt garanterer vi overfor sælger, at pengene for købet bliver betalt. Da det er dig, som køber, der skal betale beløbet, beder du os om at stille garantien. Du stiller så en tilsvarende garanti overfor os - det kaldes en re-garanti. 
Underskrift af begge dokumenter sker digitalt i din NetBank.
 
TRIN 10: 
 Vi mødes og aftaler, hvilken type lån du ønsker i din nye bolig.
Sammen med din bankrådgiver gennemgås forskellige finansieringsmodeller, så du kan vælge, hvilken låntype og afviklingsprofil der passer til dig i din nuværende situation.
Det er spørgsmål som 
 
  • fast eller variabel rente?
  • afdragsfrihed eller ej?
  • hvor stort skal dit Boliglån være?
TRIN 11: 
Banken sender udbetalingen på din nye bolig. Du får en sms, så du ved, at pengene er sendt.
Når fortrydelsesfristen på 6 hverdage udløber, sender banken udbetalingen til mæglerens pengeinstitut. Du modtager i den forbindelse en sms, så du ved, at første del af betalingen er sket.
  
TRIN 12: 
Banken garanterer over for sælger af boligen, at du kan betale restkøbesummen. I e-Boks får du en provisionsnota, der viser prisen for garantien det forløbne kvartal.
Bankens garanti for restbeløbet er sælgers sikkerhed for at modtage hele købesummen. Denne garanti gælder i perioden fra handlens indgåelse og frem til overtagelsesdagen. Der beregnes en garantiprovision, som du modtager besked om i e-Boks.
 
TRIN 13: 
Hvis du har valgt et kreditforeningslån med fast rente – og har kurssikret det – får du en handelsnota i e-Boks. Du behøver ikke gøre noget ved den.
Banken sørger for at sælge de obligationer, som du får fra kreditforeningen. Det sikrer, at du modtager et kontantbeløb til betaling af din nye bolig. Med en kurskontrakt sælges obligationerne på forhånd, så du ikke risikerer et kurstab og mangler penge, når vi kommer til overtagelsesdagen. Notaen kommer i e-Boks og er en bekræftelse på den aftale, du indgik med din bankrådgiver.
 
TRIN 14: 
Nu skal der skrives under på mange dokumenter via din NetBank. Tag en dyb indånding, lav en kop kaffe og find dit NemID frem. Ring til din bankrådgiver, hvis du har spørgsmål. Vi vil meget gerne hjælpe dig.
Du bliver som minimum præsenteret for et lånedokument samt en del supplerende bilag til kreditforeningen, et lånedokument på banklån og et ejerpantebrev. Du skal bruge NemID for at underskrive dokumenterne. Du kan altid kontakte din bankrådgiver, hvis du er i tvivl om nogle af dokumenterne, så I sammen kan gennemgå materialet. 
 
TRIN 15: 
Ejendomsmægleren eller din advokat beder dig underskrive skødet på din bolig elektronisk.
Du vil også modtage dokumenter til digital underskrift fra ejendomsmægleren og/eller advokaten, da ejendomshandlen skal tinglyses. Tinglysning er den offentlige registrering af rettigheder over fast ejendom. Når man har opnået en ret over en fast ejendom, skal man tinglyse den for at sikre, at ingen andre får rettigheder over ejendommen, der strider mod den ret, man selv har.
 
TRIN 16: 
Tinglysningsretten sender dig et brev, når vi tinglyser lån i din nye bolig.
Nu står du som ejer af ejendommen i de offentlige registre. Derfor bliver du underrettet af Tinglysningsretten, når banken tinglyser dokumenter på en ejendom, der tilhører dig. Du behøver ikke at foretage dig andet end at kontrollere, at det, der tinglyses, svarer til de indgåede aftaler.
 
TRIN 17: 
HUSK! Inden du får nøglen til din nye bolig (overtagelsesdagen), skal du have underskrevet ejerskifteforsikringen.
Næsten alle købere vælger at tegne en ejerskifteforsikring. Det er et krav, at du som køber har tegnet forsikringen inden, du modtager nøglen og flytter ind. Øvrige forsikringer skal også tegnes inden, du modtager nøglen og dermed får rådighed over boligen.
 
TRIN 18: 
Dagen før overtagelsesdagen overfører vi resten af betalingen for din nye bolig. Du modtager en sms, så du ved, at pengene er betalt, og at du har ret til at få nøglerne udleveret dagen efter.
Pengene fra de nye lån står klar, og banken overfører nu det resterende beløb til sælger, så boligen nu ejes fuldt og helt af dig. Vi sender en sms med besked om, at pengene er overført.
 
TRIN 19: 
Overtagelsesdagen! Tillykke – nu får du nøglerne til din nye bolig. HUSK at aflæse el, vand og varme.
Den store dag er kommet – du skal flytte ind i din nye bolig. Når du modtager nøglen af mægleren, er det første, I skal gøre, at aflæse forbrugsmålere. Det drejer sig om el, vand og varme, men der kan fx også være tale om oliestand i olietanken, hvis der anvendes oliefyr til opvarmning. 
 
TRIN 20: 
Et par dage efter overtagelsesdagen ringer din bankrådgiver til dig. Det er tid til at få styr på praktiske ting, såsom din forskudsopgørelse til SKAT, skift af adresse på borger.dk og ændring af overførslen til din budgetkonto.
Når du køber bolig, ændres dine skattemæssige forhold – du får fradrag for renteudgiften på gælden, og du skal til at betale ejendomsværdiskat. Det er derfor relevant at ændre forskudsregistrering på skat.dk. Du skal også ændre din folkeregisteradresse på borger.dk, ligesom din nye adresse skal oplyses til øvrige kontakter, du måtte have (idrætsforening, telefonselskab, internetudbyder, forsikringsselskab osv.). 
Samtidig træder dit nye budget i kraft, så ”gamle” udgifter til husleje m.v. skal slettes, og nye skal oprettes.
 
TRIN 21: 
Din advokat/mægler sender dig en refusionsopgørelse, som du skal godkende. Giv besked til din bankrådgiver.
Refusionsopgørelsen deler forbrugsudgifterne mellem sælger og køber. Hvis sælger har forudbetalt fællesudgifter, strøm, vand, ejendomsskatter og lignende, skal køber refundere en del heraf til sælger. Hvis køber betaler udgifter, som vedrører perioden, hvor sælger ejede ejendommen, skal sælger refundere en del af beløbet til køber. 
Husk at godkende opgørelsen overfor advokaten/mægler og send opgørelsen til din bankrådgiver, når du modtager den. Er det køber, som skal refundere et beløb til sælger, sørger din bankrådgiver for at sende pengene til advokaten/mægler.
 
TRIN 22: 
Din lånesagskonto lukkes og du får et kontoudskrift i din e-Boks. HUSK at garantiprovisionen kan trækkes fra i skat (du skal selv indtaste beløbet på skat.dk).
Lånesagskontoen, der blev oprettet i begyndelsen af forløbet, bliver nu afsluttet, og du får en kontoudskrift i e-Boks. Når du skal lave din selvangivelse, skal du huske, at garantiprovisionen kan trækkes fra i skat. Du skal selv indtaste beløbet i din selvangivelse på skat.dk.