Aktionærmøder

Her mødes bankens ejere

Generalforsamlingen er bankens højeste myndighed. Her træffer bankens aktionærer beslutninger og vælger medlemmer til repræsentantskabet. 
Aktionærerne vælger også medlemmer til repræsentantskabet på aktionærmøder.

 • Generalforsamlingen

  Den årlige generalforsamling holdes hvert år i første kvartal. Alle aktionærer kan indlevere forslag til behandling på generalforsamlingen, ligesom alle aktionærer også kan opstille kandidater til repræsentantskabet. De formelle frister fremgår af vedtægterne og Selskabslovens paragraf 90. 

 • Aktionærmøder

  Hvert andet år - i ulige år - holdes der aktionærmøder, hvor der vælges lokale kandidater til repræsentantskabet. Valget sker i hver enkelt aktionærkreds, og det idebærer at alle aktionærkredse er sikret pladser i repræsentantskabet.
  Aktionærmøderne afvikles under festlige former med spisning og underholdning. 

 • Aktionærarrangementer

  I de lige år holder vi decentrale aktionærarrangementer i vores aktionærkredse. Aktionærarrangementerne er alene af social karakter (der er ingen valg til repræsentantskabet eller anden afstemning) og kan være i form af en oplevelse, et foredrag eller andet. Der er ikke spisning til aktionærarrangementerne.