Vederlagspolitik

Vederlagspolitik i Jutlander Bank

Vederlagspolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og aflønningsbekendtgørelsen samt selskabslovens §§ 139 og 139 a. Vederlagspolitikken er med tilstrækkelig majoritet godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. marts 2020. Da ingen aktionærer har anmodet om en fuldstændig redegørelse, er der ikke foretaget en fuldstændig opgørelse over de afgivne stemmer.

Vederlagspolitik

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen

Vederlagsrapport for 2019