Ejerledere går glip af fordelene ved firmapension

Ejerledere går glip af fordelene ved firmapension

30-06-2017 10:46:00

Virksomheder helt ned til en medarbejder kan tegne firmapension på favorable vilkår. Men mange ejerledere overser denne mulighed, og dermed går både de og deres ansatte glip af store fordele.

For os er det vigtigt at tage godt vare på vores medarbejdere – også når de ikke længere skal være på arbejdsmarkedet,” siger Michael Bøgsted, ejer af bilforhandleren Bøgsted A/S i Aalborg, som er en af de virksomheder, der tilbyder sine funktionæransatte medarbejdere firmapension.

For både arbejdsgiver og medarbejdere står pension ofte langt nede på interesselisten, og mange ejerledere fravælger at blande sig i denne del af medarbejdernes økonomi. Men det er en skam, mener Sten Gasberg, der er pensions- og formuechef i Jutlander Bank.

”Som ejerleder er det klogt at spænde et økonomisk sikkerhedsnet ud under sig selv og sine ansatte, og det er netop, hvad en firmapension er,” forklarer han.

Ved at tegne en firmapension kan både ejerleder og medarbejdere høste fordele, som de ikke vil få hver for sig som privatpersoner.

”Firmapensionen fungerer som en ’mini-gruppeordning’, hvor man indgår i et fællesskab og derfor får pension og forsikring til en lavere pris og med bedre vilkår. For eksempel er de krav, der stilles til medarbejdernes helbred ofte mere lempelige, når man er med i en firmaordning,” siger Sten Gasberg.

Det betyder dog ikke, at firmapension kun er en mulighed for større virksomheder. Som noget nyt kan man selv som enkeltmandsvirksomhed tegne en firmapension hos Jutlander Bank.

”Det betyder, at ejerlederen kan tegne pensionsordningen for sig selv – og naturligvis udvide den i takt med, at medarbejderstaben vokser. At vi kan gøre det skyldes, at man indgår i en samlet firmaordning under Jutlander Bank, som vi tilbyder sammen med AP Pension,” forklarer pensionschefen.

Skræddersyet til hver medarbejder

Bilforhandleren Bøgsted A/S i Aalborg er en af de virksomheder, der tilbyder sine funktionæransatte medarbejdere firmapension.

”For os er det vigtigt at tage godt vare på vores 
medarbejdere – også når de ikke længere skal være på arbejdsmarkedet,” siger ejer Michael Bøgsted, som for omkring fire år siden skiftede til Jutlander Banks firmapensionsordning, fordi det gav hver medarbejder mulighed for at få en personlig og skræddersyet løsning.

”Alle medarbejdere har haft en samtale med 
Jutlander Banks pensionsrådgiver, blandt andet om deres familiesituation og risikoprofil. Vi oplever, at det føles som et langt større gode at få en individuel pensionsordning, som matcher ens behov, end at blive del af en standardløsning,” fortæller Michael Bøgsted.

I mange brancher er der kamp om de dygtigste 
medarbejdere, og her kan det være en afgørende faktor, hvis man som arbejdsgiver kan tilbyde en attraktiv pensionsordning.

”Når man ansætter nye medarbejdere, er de ofte både interesseret i lønnen og i, hvad der ellers er i pakken,” forklarer pensionschef Sten Gasberg.

Det kan Michael Bøgsted nikke genkendende til.

”Firmapensionen er afgjort relevant, og det kan være tungen på vægtskålen, når vi rekrutterer. 
Når man er 21 år, er pension sjældent det første, man tænker på, men fakta er, at uden en ordentlig ordning, har man ikke noget at leve af, når man bliver gammel. Og jo tættere en medarbejder er på pensionsalderen, jo mere vægter det,” fortæller han.

Sikring på flere områder

I forbindelse med pensionsordningen kan man også tegne forsikringer, der blandt andet kan sikre de efterladte, hvis en medarbejder skulle blive alvorligt syg eller dø.

”Ved at tilbyde firmapension er man som ejerleder med til at tage et socialt ansvar, både for sine medarbejdere og deres familier,” siger Sten Gasberg.

Hvis en medarbejder ifølge sin overenskomst er sikret løn under langtidssygemelding, kan forsikringen efter tre måneders sygdom hjælpe 
arbejdsgiveren med at dække denne udgift. Ligesom forsikringsdelen kan indbefatte en 
sundhedsordning, som hjælper medarbejderen, der er kommet til skade, med eksempelvis operation, genoptræning eller psykologhjælp.
”Det er en win-win løsning, fordi medarbejderen kan få den nødvendige hjælp hurtigere, og 
arbejdsgiveren kan få sin medarbejder tilbage i jobbet hurtigere,” forklarer Sten Gasberg videre.

Hos Bøgsted A/S er det op til medarbejderne selv, om de ønsker en sundhedsordning.

”Ud over at vi giver nye medarbejdere mulighed for at tale med en pensionsrådgiver i arbejdstiden, så blander vi os ikke. Derfra kører ordningen helt af sig selv, og det kræver ingen administration fra vores side,” fortæller Michael Bøgsted, som ikke 
er i tvivl om, hvad det sværeste ved at tilbyde 
firmapension er:

”Det er at komme i gang. Når man har taget det første skridt og fået en god samarbejdspartner, så kører resten af sig selv.”