Hvad skal du leve af, når du fylder 90?

Hvad skal du leve af, når du fylder 90?

28-11-2018 16:06:00

Et nyt skattefradrag skal motivere danskerne til at sætte ekstra ind på pensionsopsparingen inden nytår. Og det er der god grund til, for vi lever generelt længere og får brug for flere penge til vores alderdom. 

Danskerne lever længere og længere, og i dag kan hver tredje kvinde og hver femte mand sandsynligvis se frem til at fejre deres 90-års fødselsdag engang i fremtiden. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som hvert år kigger nærmere på den danske levealder. Beregningerne fra 2018 viser, at middellevetiden for mænd er 79 år, mens kvinder i gennemsnit lever 82,9 år. Dermed har mændene forlænget deres levetid med syv år og kvinderne med fire år siden 1990.

"Selv om man er i 30’erne, 40’erne eller 50’erne og dårligt nok ved, hvornår man kunne tænke sig at gå på pension, er det en rigtig god idé at lave en pensionsplan for at sikre, at man har den frihed, man ønsker på den anden side af sit arbejdsliv,” siger Sten Gasberg, pensionschef i Jutlander Bank.

Vælg flere pensionsprodukter

Pensionschefen anbefaler, at man i samarbejde med sin bank lægger en pensionsplan, så snart man kan skimte pensionsalderen forude.

”Pensionsplanen er individuel og tager højde for dine ønsker og drømme. Det kan være, at du gerne vil rejse eller planlægger at flytte, når du går på pension, og det tager vi højde for. Desuden er en god pensionsplan sammensat af flere elementer, som sikrer fleksibilitet, f.eks. ratepension, aldersopsparing, livsvarig pension, opsparing i frie midler og fast ejendom,” siger Sten Gasberg.

Præcis hvor meget, man bør spare op, er individuelt, men hos Jutlander Bank har man dog en tommelfingerregel:

”Hvis man sparer op, så man får to tredjedele af sin nuværende indkomst udbetalt, når man går på pension, er man godt på vej".

Jo før, jo bedre

Et mantra, der er næsten umuligt at komme udenom, når man taler pension, lyder: Jo tidligere du begynder din pensionsopsparing, des bedre.

Med renters rente kan selv en lille månedlig indbetaling nemlig vokse sig stor, hvis den har mange år til det. Hvis du eksempelvis indbetaler 1.500 kr. om måneden til pension, fra du er 25 år, vil du have 1,35 mio. kr., når du er 65 år. Begynder du først som 45-årig, kræver det en månedlig indbetaling på 4.200 kr. at nå samme resultat.

”Man bør også være opmærksom på, at eksperter vurderer, at afkastet på pensionsopsparing vil blive mindre i fremtiden. Det betyder, at hvis man vil have det samme udbetalt, når man går på pension, må man enten indbetale mere eller starte tidligere,” pointerer Sten Gasberg.

At danskerne samtidig lever længere og længere har også betydning for, hvor mange penge vi har behov for, når vi går på pension.

”Fordi vi lever længere, justerer pensionskasserne på levetidsvilkårene og udbetaler en mindre del om året. Igen må man altså spare mere op for at få det samme udbetalt,” siger pensionschefen.

Højere skattefradrag fra i år

For at motivere danskerne til at spare mere op til pension vedtog Folketinget 1. juni en række skatteændringer, som bl.a. giver et ekstra skattefradrag på pensionsindbetalinger. Er der mere end 15 år, til du kan gå på pension, får du et ekstra fradrag i den personlige indkomst på to procent af de første 70.000 kr. du indbetaler til ratepension eller livsvarig pension. Har du mindre end 15 år til pensionen, kan du glæde dig over et cirka fem procent højere fradrag. Fradraget stiger endda de kommende år, så personer med mere end 15 år til pension vil i 2020 få et ekstra skattefradrag på cirka tre procent, og personer med mindre end 15 år til pension vil få godt og vel otte procent i ekstra fradrag.

”Det handler selvfølgelig om, at man gerne vil stimulere danskerne til at spare ekstra op til pensionen – netop fordi vi lever længere og ikke kan forvente samme afkast på vores opsparing fremover,” forklarer Sten Gasberg.

Vil man have glæde af skattefradrag herunder det ekstra fradrag på sin pensionsindbetaling, skal indbetalingen ske inden årets udløb, og derfor sætter mange fokus på deres pensionsopsparing her i december.

”Men pension handler ikke kun om pensionsopsparinger. Man bør også kigge på, hvor meget man har stående i frie midler, og om man har fast ejendom. Banken kan hjælpe med at samle alle brikkerne, så man sammen kan kigge på det store billede og sikre, at man får mest muligt ud af sine penge,” lyder det fra Sten Gasberg.

 

PENSION - KORT FORTALT 

En god pensionsopsparing består af flere produkter, som er gode at kende til:

RatepensionPensionen bliver udbetalt løbende i mindre rater. Udbetalingen sker i løbet af 10-30 år, efter man er gået på pension, og raterne kan efter eget valg blive udbetalt på års-, kvartals- eller månedsbasis. Du kan i 2018 få skattefradrag for de første 54.700 kr., du indbetaler til ratepension. Ved udbetaling betales almindelig indkomstskat, dog ikke arbejdsmarkedsbidrag. Dør du, inden du går på pension, bliver pensionen udbetalt til dine arvinger.

Aldersopsparing (tidl. Kapitalpension): Aldersopsparing kan udbetales på én gang eller opdeles i flere udbetalinger og har den fordel, at opsparingen ikke modregnes, hvis du som folkepensionist søger offentlige ydelser. Er der mere end fem år til, du kan gå på folkepension, må du indbetale 5.100 kr. om året på din aldersopsparing. Er der mindre end fem år til, kan du indbetale op til 46.000 kr. om året. Du får ikke skattefradrag for dine indbetalinger men skal heller ikke betale skat, når du får pengene udbetalt.

Livsvarig pension: En pensionsordning, der sikrer dig månedlige udbetalinger i hele din levetid. Der er intet loft for, hvor meget du må indbetale til livsvarig pension. Indbetalingerne giver fradrag i din topskat. Ved udbetaling betales almindelig indkomstskat, dog ikke arbejdsmarkedsbidrag. Dør du, inden du går på pension, bliver pensionen udbetalt til dine arvinger. Du kan også sikre dig, at dine efterladte får dine udbetalinger i en årrække, selv om du er gået på pension, men dør inden et fastsat tidspunkt.

Fast ejendom: Fast ejendom kan indgå som en del af pensionsopsparingen, hvis gælden er afdraget, når du når pensionsalderen. Hvis du derimod har meget og langvarig gæld i din faste ejendom, kan det betyde, at du skal spare mere op til pension på andre måder.