Økonomisk starthjælp skal skaffe flere praktiserende læger

Økonomisk starthjælp skal skaffe flere praktiserende læger

09-12-2016 09:55:00

På landsplan mangler der 113 praktiserende læger. Et tal, der forventes at stige de kommende år, for næsten hver tredje læge er tæt på pensionsalderen. Økonomisk rådgivning skal give flere læger mod på at blive privatpraktiserende. 

Manglen på privatpraktiserende læger forventes at vokse de kommende år. Derfor har Jutlander Bank iværksat en række rådgivningsmøder, der skal få flere nyuddannede læger lyst til at købe egen klinik. 

 

December 2016

”Du har ringet til lægen. Alle medarbejdere er optaget. Vent venligst.”

Den besked kan mange danskere med behov for lægehjælp sikkert nikke genkendende til. Siden 2007 er antallet af praktiserende læger faldet med 6 procent, og det betyder, at hver læge har flere patienter tilknyttet sin klinik. Der er størst trængsel på linjen i Region Nordjylland, hvor 1.776 patienter må deles om hver praktiserende læge, og i Region Sjælland, hvor hver læge har tilknyttet 1.701 patienter. Det viser tal fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

”PLO har længe argumenteret for, at der er brug for at styrke almen praksis og resten af det nære sundhedsvæsen. Hvis det også fremover skal være sådan, at man i hele Danmark har adgang til sin egen praktiserende læge – også i områder langt fra universitetsbyerne – er det på høje tid, at der handles,” udtalte PLO’s formand Christian Freitag i forbindelse med, at organisationen i september fremlagde ”På patientens vegne” – et udspil med 28 konkrete forslag til forbedringer af det nære sundhedsvæsen.

PLO efterlyser nemmere adgang til praksis

Og faktisk behøver venteværelset ikke at være helt så fyldt. Nye tal fra PLO viser nemlig samtidig, at ud af de 3.458 ydernumre, der findes i Danmark, er 113 ledige. Og mulighederne for at åbne egen praksis – samt behovet for, at nogen gør det – bliver kun større i fremtiden. Hver tredje praktiserende læge er nemlig fyldt 60 år.

Flere af forslagene handler da også om, hvordan man kan sikre flere lægepraksisser i Danmark. Blandt andet lyder det i udspillet:

”I områder, hvor der er behov for flere læger, er arbejdsmængden typisk meget stor. Det kan i sig selv øge lægemanglen, fordi det afholder nogle læger fra at søge dertil, og fordi det kan få læger til at stoppe før tid. PLO foreslår, at vi lokalt fjerner nogle af de begrænsninger, der i dag er for at drive en lægepraksis. Vi kan gøre det lettere at ansætte kolleger, så arbejdsbyrden deles ud på flere hænder, og vi kan give fri adgang til etablering af delepraksis.”

PLO understreger, at udspillet ikke er en handleplan eller facitliste.

”Vores udspil er ment som et oplæg til dialog om, hvordan vi i fællesskab kan gøre det bedre til glæde for patienterne. Jeg mener, at vi som praktiserende læger har et ansvar for at være konstruktive og give vores bud på, hvordan vi kan sikre bedre kvalitet i den del af sundhedsvæsenet, hvor vi har vores daglige gang,” siger Christian Freitag. 

Bank vil hjælpe læger i gang

Lægemanglen er størst i Nordjylland. Derfor er Jutlander Bank, der har hovedsæde i netop Nordjylland, gået sammen med revisions- og rådgivningsvirksomheden Redmark og advokatpartnerselskabet Haugaard-Nielsen om en række arrangementer for snart færdiguddannede læger omkring det at åbne egen praksis.

”Især for yngre læger kan det virke uoverskueligt at blive privatpraktiserende, fordi deres uddannelse handler meget lidt om, hvordan man køber og driver en praksis. Det forsøger vi at klæde dem på til,” siger Mads Lundby, afdelingsdirektør i Jutlander Banks Erhvervscenter i Aalborg, som indtil videre har holdt to fuldt besatte arrangementer.

Desuden har Jutlander Bank oprettet en særlig afdeling med fokus på at rådgive i finansiering inden for sundhedssektoren. Her har medarbejderne godt branchekendskab og yder målrettet rådgivning til læger, speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, tandlæger, apoteker og dyrlæger.

"Det er derfor oplagt for os at lave arrangementer som disse, hvor vi gennemgår, hvordan man køber, driver, udvikler og afhænder en privat praksis. Ud over, at man skal købe et ydernummer af det offentlige, så er det på mange måder som at starte egen virksomhed – og det er for de fleste læger helt nyt territorium,” uddyber han.

Jutlander Bank har planlagt at holde endnu et arrangement i foråret 2017.

”Især for yngre læger kan det virke uoverskueligt at blive privatpraktiserende, fordi deres uddannelse handler meget lidt om, hvordan man køber og driver en praksis. Det forsøger vi at klæde dem på til,” siger Mads Lundby, afdelingsdirektør i Jutlander Banks Erhvervscenter i Aalborg.