Sådan kommer virksomheder uden bestyrelse til at stå stærkere

Sådan kommer virksomheder uden bestyrelse til at stå stærkere

24-11-2017 09:10:00

Mange ejerledere fravælger at have en professionel bestyrelse. I så fald er det vigtigt at alliere sig med andre, der kan hjælpe virksomhedens udvikling i den rigtige retning.

I Danmark er langt de fleste virksomheder små, og i godt 81 procent af alle danske virksomheder er ejeren og direktøren den samme. Det viser tal fra Center for Ejerledede Virksomheder, der også har set på, hvor mange virksomheder, der har en bestyrelse. Aktieselskabsloven kræver, at A/S-virksomheder har en professionel bestyrelse, mens det ser helt anderledes ud for anpartsselskaberne. Her er der kun en bestyrelse i et ud af 10. For andre virksomhedsformer er der ikke tal på, hvor mange der har en bestyrelse.

”Hvis man starter en virksomhed for at skaffe arbejde til sig selv, er det naturligvis ikke nødvendigt at have en bestyrelse. Men hvis man vil ind på et nyt marked, vil markedsføre et nyt produkt eller nå en ny kundegruppe, kan en bestyrelse have stor værdi,” siger Lars Nørby Rasmussen, erhvervs- og underdirektør i Jutlander Bank.

Jutlander Banks erhvervs- og underdirektør Lars Nørby Rasmussen oplever, at virksomheder kan have svært ved at selv at forudse, hvilke udfordringer de møder, og hvilke kompetencer de kan have gavn af. Her kan banken hjælpe.

 

Flere grunde til at fravælge bestyrelse

Organisatorisk er bestyrelsen den øverste ledelse i en organisation. Den udstikker retningslinjer for virksomheden, vejleder ledelsen og godkender årsregnskabet.
”Når en virksomhed fravælger at have en bestyrelse, kan det være, fordi det koster løn til bestyrelsesmedlemmerne, fordi man ikke ønsker en langvarig løsning, men kun har brug for midlertidig sparring, eller fordi man som ejerleder ikke ønsker at afgive den grad af kontrol til andre,” lyder det fra Lars Nørby Rasmussen, som råder virksomheder uden bestyrelse til at søge sparring andre steder.

”Sommetider ser virksomheden ikke sine egne behov, fordi de ikke ved, hvilke udfordringer og fælder, der venter forude. Det handler om at gøre 
sig klart, hvad man vil, og hvilke kompetencer man har brug for,” siger han.

Netværk og sparring

Et af de steder, både iværksættere og etablerede virksomheder kan få sparring og rådgivning, er i de lokale erhvervsråd.

”Erhvervsrådenes hovedformål er at hjælpe virksomheder og dermed understøtte dansk vækst og konkurrenceevne. Det gør vi enten ved selv at yde vejledning eller henvise til ekstern rådgivning. For eksempel har vi et stort kendskab til vækstprogrammer i erhvervsfremmesystemet, som virksomheder kan komme med i,” fortæller Michael Christiansen, erhvervschef i Mariagerfjord Erhvervsråd, som er blandt Danmarks største.
”Desuden er erhvervsrådene en god indgang til et stort netværk, og vi oplever, at der er stor interesse blandt etablerede virksomheder for at give erfaringer videre. Det er tit god inspiration for en lille virksomhed at tale med andre, som ligner dem uden at være direkte konkurrenter,” siger han videre.

Som erhvervschef i Mariagerfjord Erhvervsråd kan Michael Christiansen hjælpe virksomheder med at finde den rigtige rådgivning og komme i kontakt med et bredt netværk af erhvervsfolk.


Lige nu arbejder Mariagerfjord Erhvervsråd på at facilitere videndeling i mere formelle netværk.

”Jeg ved også, at andre erhvervsråd arbejder med mentorkorps, hvor erfarne erhvervsledere hjælper udvalgte virksomheder. Det overvejer vi også, om vi skal tilbyde. For uanset om man har en bestyrelse eller ej, er det altid en sund proces at vende sine tanker og idéer om virksomhedens udvikling med andre,” fastslår erhvervschefen. 

 

En åben dialog er vigtig

Som virksomhedsejer kan man også søge råd og vejledning hos sin revisor, advokat eller bank.

”Vi har tavshedspligt, hvilket betyder, at man kan åbne op uden at eksponere sig selv,” siger Lars Nørby Rasmussen, som alligevel oplever, at erhvervskunder sommetider kan være bange for at vise banken, at de er sårbare eller usikre på nogle områder.

”Men jo tættere vi er på hinanden, jo bedre bliver vores sparring. Med en åben dialog kan vi hjælpe med at se udfordringer, faresignaler og muligheder i forhold til den retning, virksomheden gerne vil. Vi har også et kæmpe netværk og kan byde ind med potentielle kandidater til en bestyrelse, gode sparringspartnere eller investorer. I det hele taget vil vi virkelig gerne være med til at løse udfordringer og hjælpe virksomheder til at blomstre,” siger Lars Nørby Rasmussen.