3. kvartal 2016

Resultat på 173 mio. kr.

07-11-2016 14:15:00

Banken forventer endnu et år med god indtjening

Jutlander Bank kom ud af tredje kvartal med et overskud før skat på 173 millioner kroner. Efter skat ender resultatet på 140 millioner kroner, hvilket kun er seks millioner mindre, end det var på samme tidspunkt i rekordåret 2015.

- Vores toplinje er under pres på grund af det lave rentemiljø og et vigende udlån, men det har vi formået at kompensere for med andre initiativer og aktiviteter. Derfor finder vi resultatet absolut tilfredsstillende, siger ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup.

Nedskrivningerne dykker

En forbedring i forhold til sidste år findes på posten tab og nedskrivninger på udlån. Efter tredje kvartal 2016 havde banken nedskrevet 80 millioner kroner, hvilket er et fald på 37 procent i forhold til samme tidspunkt i 2015.

80 procent af nedskrivningerne vedrører udlån til landbruget.

- Mange landmænd har det fortsat svært, men det er værd at nævne, at vi da også har landbrugskunder, som driver økonomisk sunde bedrifter, understreger Jutlander Banks ordførende direktør.

En anden forbedring i forhold til 2015 er forretningsområderne investering og bolighandler. Ansporet af de lave indlånsrenter vælger flere kunder at investere i værdipapirer, og samtidig er antallet af kunder, der køber eller sælger deres bolig, på vej opad.

- Den stigende aktivitet på begge områder bidrager positivt til bankens gebyrindtjening, som dog ligger lidt lavere end sidste år på grund af den helt usædvanligt hektiske konverteringsaktivitet, vi havde i foråret 2015, konstaterer Per Sønderup.

Forventninger fastholdes

Da Jutlander Bank aflagde halvårsrapport i august, opjusterede banken sine forventninger til den primære indtjening for hele 2016 til niveauet 245-275 millioner kroner. Disse forventninger fastholdes efter årets første ni måneder, hvor den primære indtjening nåede 203 millioner.

Den primære indtjening består af indtjeningen før kursreguleringer, nedskrivninger, udgifter til sektorløsninger og skat.

Forretningsomfang i vækst

Jutlander Banks forretningsomfang er i løbet af 2016 steget med 5,7 procent, så det pr. 30. september lå på 33,4 milliarder kroner.

Udlån viger, mens de øvrige forretningsområder er i vækst. Udlån er faldet fra 8,0 milliarder kroner ved årets begyndelse til 7,8 milliarder. Indlån er steget fra 11,6 til 12,0 milliarder, garantier er steget fra 2,4 milliarder til 2,9 milliarder, og værdien af kundedepoter er steget fra 9,6 milliarder til 10,7 milliarder kroner.

Sammen med det lave renteniveau bevirker det vigende udlån i Jutlander Bank, at bankens nettorente- og gebyrindtægter er faldet fra 611 millioner kroner i de første ni måneder af 2015 til 544 millioner i 2016.

- Faldet forbavser os på ingen måde. Vi vidste, det ville blive sådan, og det følger vores budget, understreger Per Sønderup.

Det samme gælder væksten i bankens omkostninger.

Etablering i København og Aalborg

I december 2015 åbnede Jutlander Bank sin første afdeling i København, og i sommeren 2016 etablerede banken sig med to afdelinger på en ny adresse, Eternitten, i Aalborg.

Begge initiativer, der er en del af bankens strategi frem mod 2020, har været med til at forøge bankens omkostninger i 2016. Det samme har investeringer i IT-udvikling, som skal sikre, at banken også fremover er konkurrencedygtig med digitale services til sine kunder.        

Omkostninger til personale og administration er steget fra 328 millioner kroner pr. 30. september 2015 til 346 millioner i 2016.

Stærkt kapitalberedskab

Jutlander Bank, der er resultatet af fusionen mellem Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro i begyndelsen af januar 2014, har de seneste år bygget sin soliditet godt op.

Banken havde pr. 30. september 2016 en kapitalprocent på 19,6 procent. Samtidig havde banken beregnet et individuelt solvensbehov på 10,7 procent. Dermed har banken en kapitalmæssig ”friværdi” på 8,9 procentpoint, svarende til 969 millioner kroner.

- Vi har med andre ord opbygget et stærkt kapitalberedskab, konkluderer Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup.

 

 

Uddrag af resultatopgørelsen
(i mio. kr.)

3. kvartal
 2016

3. kvartal
 2015

2015

Netto rente- og gebyrindtægter

544

611

796

Kursreguleringer

51

55

74

Udgifter til personale og administration

-346

-328

-451

Nedskrivninger og tab på udlån mv.

-80

-125

-146

Resultat før skat

173

184

239

Resultat efter skat

140

146

195

Uddrag af balancen
(i mio. kr.)

30/9
 2016

30/9
 2015

31/12
 2015

Udlån

7.826

8.297

8.028

Garantier

2.853

2.197

2.376

Indlån inkl. puljelån

12.042

11.505

11.644

Egentlig egenkapital

2.541

2.399

2.447

Egenkapital inkl. hybrid kernekapital

2.608

2.466

2.513

Balance

15.470

14.810

15.031

Andre nøgletal

30/9
 2016

30/9
2015

31/12
2015

Kernekapitalprocent

17,8

15,2

16,2

Kapitalprocent

19,6

15,2

18,0

Individuelt solvensbehov i procent

10,7

11,4

11,1

Kapitaloverdækning i procentpoint

8,9

3,8

6,9

Summen af store eksponeringer, pct.

0,0

23,4

21,2

Periodens nedskrivningsprocent

0,7

1,1

1,3

Udlån i forhold til egenkapital

3,0

3,5

3,2

Læs hele periodemeddelelsen her.