Årsrapport 2015

ÅRSRAPPORT 2015: Markant fremgang

22-02-2016 13:00:00

PRESSEMEDDELELSE:

Jutlander Bank kom ud af 2015 med en primær indtjening på 332 mio. kr.

”Den primære indtjening er udtryk for, at Jutlander Banks basale forretning er forøget”, siger ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup, som kommentar til bankens årsrapport for 2015, der viser en markant fremgang.

To gange i løbet af 2015 opjusterede Jutlander Bank sine forventninger til den primære indtjening for hele året. Senest i august, da banken fremlagde sin halvårsrapport, opjusterede banken sine forventninger til hele året fra intervallet 275-300 millioner kroner til intervallet 315-340 millioner. Den faktiske indtjening endte i den høje ende af den seneste opjustering, nemlig på 332 millioner kroner. Det er en stigning på 52 millioner kroner i forhold til året før.

”Den primære indtjening fortæller, at vi har fået vores butik, Jutlander Bank, sat rigtigt i drift oven på fusionen mellem vores to tidligere sparekasser, Himmerland og Hobro, for to år siden”, konkluderer ordførende direktør Per Sønderup og tilføjer:

”Fremgangen viser også, at banken nu er kommet forbi alle de interne fusionsforandringer i 2014, så medarbejderne i 2015 har koncentreret sig om bankens kunder og kundernes behov – med succes.”
Den primære indtjening udgøres af indtjeningen før nedskrivninger, før kursreguleringer, før udgifter til sektorløsninger og før skat.

Resultat før skat: 239 mio. kr.

Jutlander Banks samlede resultat før skat for hele 2015 lyder på 239 millioner kroner mod 27 millioner i 2014. Altså en forøgelse på 212 millioner kroner. Resultatet svarer til en egenkapitalforrentning på 9,9 procent.  
Den positive udvikling er hjulpet på vej af lavere udgifter til nedskrivninger på udlån i 2015 end i 2014 og af lidt højere indtægter fra kursreguleringer på egen værdipapirbeholdning.
I modsat retning trækker udgifterne til personale og administration, som er steget med 13 millioner kroner.

”Som led i vores strategi har vi 2015 udvidet vores virkeområde med nyetablering i Randers og København. Alene på den konto har vi fået yderligere 25 medarbejdere. Desuden har vi styrket visse stabsfunktioner og vores IT-afdeling”, forklarer Per Sønderup.

Jutlander Bank har 448 medarbejdere på 24 forskellige adresser i et bælte tværs over Jylland mellem Aarhus og Aalborg – plus København. De er organiseret i 30 kundevendte enheder og 23 stabsenheder, fordelt mellem hovedsædet i Aars og et områdekontor i Hobro.

Udbytte til aktionærerne igen

Efter skat tjente banken 195 millioner kroner – mod 22 millioner i 2014.

I årsrapporten betegner bankens bestyrelse resultatet som ”meget tilfredsstillende”.

Når Jutlander Banks aktionærer onsdag den 16. marts samles til generalforsamling i Messecenter Vesthimmerland, foreslår bestyrelsen, at der igen i år udbetales udbytte til aktionærerne, nemlig 5 kr. pr. aktie. Det er en fordobling af udbyttet pr. aktie i forhold til året før.

Ifølge forslaget bliver der udbetalt samlet 43 millioner kroner i udbytte, mens 149 millioner kroner af årets resultat lægges til bankens egenkapital.

”Friværdi” på 6,9 point 

Ultimo 2015 ligger bankens kapitalprocent dermed på 18,0, hvor det individuelle solvensbehov er beregnet til 11,1 procent.

”Vi har altså en overdækning på 6,9 procentpoint, hvilket giver os luft til fremtidig vækst”, understreger Per Sønderup.

I 2015 er bankens kapitalgrundlag styrket med de 149 millioner af årets resultat. En styrkelse var det også, da banken i december udstedte supplerende kapital for 200 millioner kroner. I negativ retning med 95 millioner kroner trak derimod betaling for goodwill, da Jutlander Bank primo 2015 overtog to afdelinger fra Østjydsk Bank.

Forventninger til 2016

I 2016 sætter banken ikke næsen op efter at overgå den primære indtjening sidste år.

”En så flot primær indtjening som i 2015 kan det blive svært at gøre bedre i år, så vi forventer et lavere niveau her i 2016”, siger ordførende direktør Per Sønderup, idet han uddyber:

”I år kan vi ikke forvente det samme høje aktivitetsniveau inden for låne-konverteringer som i 2015. Opsvinget i samfundet er heller ikke så udbredt, at vi kan forvente en generel udlånsvækst. Samtidig er rentemarginalen under pres, og indtjeningen på vores overskudslikviditet lav. Og på udgiftssiden har vi initiativer, blandt andet inden for IT, som trækker op.”

I kroner forventer Jutlander Bank en primær indtjening i 2016 i intervallet 230-260 millioner.       

 

Ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup:
”Tallene fortæller, at vi har fået vores butik sat rigtigt i drift oven på fusionen for to år siden.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddrag af resultatopgørelsen (mio. kr.)

1/1 - 31/12 2015

1/1 - 31/12 2014

Netto rente- og gebyrindtægter

796

732

Kursreguleringer

74

69

Udgifter til personale og administration

-451

-438

Nedskrivninger og tab på udlån mv.

-146

-261

Resultat før skat

239

27

Resultat efter skat

195

22

Uddrag af balancen (mio. kr.)

31/12 2015

31/12 2014

Udlån

8.028

7.889

Garantier

2.376

2.008

Indlån inkl. puljelån

11.644

10.861

Egentlig egenkapital

2.447

2.277

Egenkapital inkl. hybrid kernekapital

2.513

2.343

Balance

15.031

14.072

Andre nøgletal

31/12 2015

31/12 2014

Kernekapitalprocent

16,2

16,4

Kapitalprocent

18,0

16,4

Individuelt solvensbehov i procent

11,1

11,4

Kapitaloverdækning i procentpoint

6,9

5,0

Summen af store engagementer, pct.

21,2

24,5

Årets nedskrivningsprocent

1,3

2,5

Udlån i forhold til egenkapital

3,2

3,4

Antal medarbejdere
i gennemsnit over året, omregnet til fuldtidsansatte

448

418