Ændret gebyropkrævning - investering

Ændret gebyropkrævning - investering

30-11-2017 13:46:00

Jutlander Bank ændrer den måde, hvorpå vi opkræver VP-transaktionsgebyr for handel med værdipapirer. Ændringen vedrører ikke kunder, der deltager i vores FormuePLEJE.

Hidtil har vi opkrævet gebyret på din konto i forbindelse med det årlige depotgebyr. Det ændres nu, så samme gebyr i stedet opkræves i forbindelse med hver handel.

Ændringen træder i kraft pr. 1. december 2017 og betyder, at vi opkræver 22 kroner i VP-transaktionsgebyr direkte på din nota ved handel med VP-værdipapirer. Til gengæld vil gebyret ikke blive opkrævet i forbindelse med det årlige depotgebyr i 2018.

Baggrunden er ny såkaldt ”MiFID II” lovgivning, der kræver, at alle investeringskunder oplyses om alle de omkostninger, der relaterer sig direkte til en handel.

Prisen er den samme som hidtil; det er udelukkende opkrævningsmåden, der ændres

Til gengæld bliver det dyrere at handle investeringsbeviser. Historisk har Jutlander Bank ikke opkrævet VP-transaktionsgebyr ved handel med investeringsbeviser. Tidligere på året besluttede banken, at kunderne i fremtiden skal betale dette gebyr – i lighed med handel med aktier og obligationer og på lige fod med de pengeinstitutter, vi sammenligner os med.