Indkaldelse til generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
torsdag den 18. marts 2021 kl. 15.00.

Grundet gældende restriktioner for forsamlinger i forbindelse med COVID-19 bliver generalforsamlingen afholdt som en fuldstændig
elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk deltagelse.

Sidste frist for tilmelding er fredag den 12. marts kl. 23.59.

Aktionærer, der besidder aktier i banken på registreringsdatoen torsdag den 11. marts 2021, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er betinget af, at aktionæren har tilmeldt sig generalforsamlingen som beskrevet nedenfor.

Dokumenter til generalforsamling 2021 i Jutlander Bank A/S:

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Fuldstændige forslag 2021

Årsrapport 2020

Vederlagsrapport for 2020

Forslag til vedtægtsændringer 2021

Præsentation af kandidater til repræsentantskabsvalget 2021

Bestyrelseshonorar til godkendelse

Brevstemme og fuldmagt 2021

Vederlagspolitik 2021

Persondatapolitik for afvikling af generalforsamlinger 

---