Aktionærmøder 2019 - valgresultat

Nyt blod i repræsentantskabet

18-11-2019 11:30:00

11 nyvalg og 10 genvalg

11 nye medlemmer blev valgt ind, mens 10 siddende medlemmer opnåede genvalg, da Jutlander Bank i uge 46 holdt aktionærmøder, hvor valg til repræsentantskabet var et af punkterne på dagsordenen.

Omkring 3000 aktionærer deltog i møderne, der strakte sig over fire aftener; to i Hobro Idrætscenter og to i Messecenter Vesthimmerland i Aars.

Drømme på dagsordenen

Fra talerstolen gennemgik bestyrelsesformand Finn H. Mathiassen, hvordan banken i praksis arbejder med at udleve sin strategi om at være Danmarks mest personlige og mest tilgængelige bank.

”Bankens mission er at hjælpe vores kunder med at udleve deres drømme,” sagde Finn Mathiassen fra talerstolen og spurgte retorisk:

”Kan man opfylde folks drømme uden at spørge dem, hvad de drømmer om?”

Og gav selv svaret:

”Nej det kan man naturligvis ikke. Derfor har dette – at tale med kunderne om deres drømme – været et hovedemne i et uddannelsesforløb for alle bankens kunderådgivere. For hvordan kommer man lige i gang med at tale om drømme … når man er vant til at tænke i tal og tale om tal? Det har kunderådgiverne nu fået konkrete værktøjer til.”

Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup, gennemgik bankens regnskabstal efter årets første ni måneder. Tallene viser, at Jutlander Bank er på vej mod et rekordresultat i 2019.

”Det er der egentlig seks forklaringer på. De tre af dem handler om, at vores kerneforretning går rigtigt godt. De tre andre er derimod det, som jeg har kaldt ”éngangsfornøjelser”. Altså indtægter, som vi har haft i 2019, som vi ikke kan forvente at få fremover”, konstaterede Per Sønderup.

Valgresultatet

Der var 30 kandidater ved valget til bankens repræsentantskab, hvortil der skulle vælges 21 medlemmer i ni forskellige valgkredse. For første gang var der valg i valgkreds Trekantområdet, hvor Jutlander Bank siden 2017 har oprettet nye afdelinger i Vejle og Fredericia.

Nyvalgt blev

I valgkreds København: Regional Director Jan Glerup, Jyderup

I valgkreds Mariagerfjord: Rektor Anders Graa Rasmussen, Hobro

I valgkreds Rebild: Arkitekt Finn Nygaard Nielsen, Skørping, og selvstændig Bjarne Vang Villadsen, Suldrup

I valgkreds Vesthimmerland: Pensionist Per Glerup, Aars

I valgkreds Trekantområdet: Direktør Jacob Bogh Nielsen, Vejle, og direktør Mikkel Niess, Børkop (for to år)

I valgkreds Aalborg: Butiksejer Marianne Korsholm Borum, Nibe, og maskinteknikker Ove Strøm, Nibe

I valgkreds Aarhus: Indkøbsdirektør Thomas Sønderby Sivholm, Harlev J, og medejer Søren Vejle-Cassøe, Hadsten

Genvalgt blev

I valgkreds Jammerbugt: Autoforhandler Claus S. Nielsen, Fjerritslev

I valgkreds Mariagerfjord: Ergoterapeut Karna Rind Frandsen, Hobro, politiassistent Tom Dahl Jensen, Hobro, gårdejer Per Kragelund, Arden, og dyrlæge Torben Lindbjerg, Hobro

I valgkreds Randers: Tømrermester Niels Vinther, Randers

I valgkreds Rebild: Borgmester Leon Sebbelin, Rebild

I valgkreds Vesthimmerland: Gårdejer Jens Bigum, Gislum, restauratør Jørgen Odgaard, Aars, og vognmand Henrik Taudahl, Aars

Tiltræder til marts

Den fireårige valgperiode for de nye medlemmer begynder efter bankens generalforsamling, der holdes onsdag den 11. marts 2020. De kandidater, der ikke opnåede valg under aktionærmøderne, har mulighed for at stille op igen til generalforsamlingen.

En aften i byen

Ud over den formelle dagsorden er de hvert-andet-årlige aktionærmøder i Jutlander Bank også en chance for aktionærerne for at få en aften i byen.

Alle fire aftener bød banken på god mad og drikke, toppet op med levende, musikalsk underholdning. To af aftenerne kom Poul Krebs og sang for – og sammen med – bankens gæster. De to øvrige var det ”Tina Turner” og ”Robbie Williams”, der dukkede op sammen med bandet ”A Night with the Stars”.

Mariagerfjord Kammerkor underholdt i timen mellem døråbning og mødestart i Hobro.

Koret Arosia underholdt i timen mellem døråbning og mødestart i Aars.

Omkring 3.000 aktionærer deltog i et af ugens fire aktionærmøder. 

Bestyrelsesformand Finn Mathiassen forklarede blandt andet bankens strategi - og hvordan bankens medarbejdere udlever den helt konkret. 

Ordførende bankdirektør Per Sønderup åbnede bankens regnskab efter tre kvartaler af 2019. 

Banken styrer mod et rekordregnskab for hele året.

Stemmerne samles ind i Hobro. 

Stemmerne samles ind i Aars.

Klar til servering i Hobro.

Klar til servering i Aars.

Bankdirektør Lars Thomsen takkede alle de frivillige hjælpere ... og introducerede underholdningen.

"Robbie Williams" giver den max gas.

Poul Krebs sang unplugged under sit ekstranummer i Hobro.

Poul Krebs leverede en stjerneparade af sine kendte og også mindre kendte hits.

"Robbie Williams" sluttede af med at trække bankdirektør Lisa Frost Sørensen op på scenen i Aars, og efter en tæt dans "friede" han til hende.