Generalforsamling 13. marts

Ny valgkreds i Trekantområdet og ni nye i repræsentantskabet

14-03-2019 12:50:00

Onsdag den 13. marts kl. 17.00 holdt banken sin ordinære generalforsamling.

Den fandt i år sted i Hobro Idrætscenter.

På dagsordenen stod blandt andet en vedtægtsændring, som generalforsamlingen vedtog enstemmigt.

Bestyrelsen foreslog nemlig, at der oprettes en ny valgkreds ud over de otte, som findes i forvejen. Formålet med valgkredsene er at sikre, at der i bankens repræsentantskab sidder medlemmer fra alle de geografiske områder, hvor banken har afdelinger.

I de seneste år har Jutlander Bank oprettet afdelinger i Vejle og Fredericia, så den nye valgkreds får navnet "Kreds Trekantområdet".

Valgkredsene er i spil, når banken om efteråret i de ulige år - som nu i 2019 - holder aktionærmøder med valg til repræsentantskabet.

På den årlige generalforsamling er der også valg til repræsentantskabet. Men her foregår valget uden skelen til kandidaternes geografiske tilhørsforhold, så her er valgkredsene ikke i spil.

En af repræsentantskabets opgaver er at vælge medlemmerne af bankens bestyrelse.

Udbytte tilbage til lokalsamfundene

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bankens årsrapport og bestyrelsens forslag til anvendelse af årets resultat. Det betyder, at aktionærerne får udbetalt 4 kroner pr. aktie, i alt 34,4 millioner kroner, mens der bliver 183,1 millioner kroner til forøgelse af bankens egenkapital på nu 3,0 milliarder kroner.

Cirka to tredjedele af aktieudbyttet havner i velgørende fonde, der støtter almennyttige initiativer i deres virkeområder. De to største er Fonden for Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro Fonden.

Valgresultatet

Ved valget på generalforsamlingen 2019 var der opstillet 21 kandidater til 21 ledige pladser.

Nyvalgt blev ni, mens 12 medlemmer blev genvalgt.

Nyvalgt blev:

Selvstændig Anders Dahl, 8362 Hørning

Investeringschef Heine H. Debel, 2300 København S

Adm. direktør Tomas Holm Hedehus, 8382 Hinnerup

Lærer og byrådsmedlem Thomas H. Høj, 9550 Mariager

Adm. direktør Morten Marhauer, 9560 Hadsund

Salgschef og medejer Palle Mortensen, 9600 Aars

Direktør Brian Højer Nordstrøm, 2730 Herlev

Direktør og forretningsindehaver Brian Tøttrup, 9600 Aars

Eksportchef Jens Østergaard, 9520 Skørping

Genvalgt blev:

Forretningsindehaver Bent Bjørn, 9500 Hobro

Kordegn Kristian Haldrup, 9670 Løgstør

Distriktschef Benny Hansen, 9670 Løgstør

Bogholder Vibeke Libach Justesen, 9500 Hobro

Direktør Hans-Jørgen Borup Kastberg, 9600 Aars

Svineproducent Ulrik Thimm Krogsgaard, 9670 Løgstør

Kontorassistent Anna-Lise Lassen, 9500 Hobro

Selvstændig Claus René Nielsen, 9500 Hobro

Tandlæge Jette Nykjær, 9600 Aars

Vognmand Poul Eli Nymann, 9520 Skørping

Detailhandler Jette Rabøl Pedersen, 9610 Nørager

Centerchef Poul Søndberg, 9500 Hobro

Her kan du se dagsordenen og de dokumenter,
der blev fremlagt på generalforsamlingen