Håbet spirer

Håbet spirer

03-06-2020 13:30:00

Henrik Jensen – souschef i bankens Finanscenter

Den største sundhedsmæssige krise i 100 år udløste med lynets hast en massiv økonomisk krise. I år ventes verdensøkonomien at skrumpe 3-4 procent, men niveauet er naturligvis omgærdet af stor usikkerhed. 


Social distancering, lukning af grænser og helt eller delvis nedlukning af samfund har haft en dramatisk økonomisk effekt med blandt andet stigende offentlig gældsætning, faldende aktivitet og stigende arbejdsløshed. Massive finans- og pengepolitiske tiltag har været med til at dæmpe de negative effekter.


Nu er vi i gang med at genåbne samfundet, og det er fortsat vores tro, at vi vender tilbage mod mere ”normale” tilstande. Svaret på, hvor hurtigt vi vender tilbage til normalen, og hvilke adfærdsændringer krisen har medført, udestår fortsat.


De globale aktier har nu hentet næsten 2/3 af det tabte ved at stige ganske betragteligt fra bunden den 23. marts 2020. Dermed er vi i den traditionelle ”håbsfase”, der typisk giver massive stigninger på aktiemarkederne på trods af, at fremtidsudsigterne for økonomien fortsat er usikre.


Traditionelt vil mange investorer i denne periode frygte et ”double dip” – altså et nyt større tilbageslag på aktiemarkederne og derfor hobe kontanter sammen. Pengene står klar til at købe, når og hvis aktiemarkedet falder tilbage. Også denne gang er det tilfældet. Vi har en klar fornemmelse af, at der i øjeblikket er masser af ”tør krudt” i systemet, der afventer et tilbagefald.


Det er sikkert, at der kommer tilbagefald (korrektioner) på aktiemarkedet. Spørgsmålet er bare hvornår og hvor store tilbagefald, der vil komme. Vi tror, at de mange penge på sidelinjen vil være med til at holde hånden under aktiemarkedet, og dermed begrænse størrelsen af et eventuelt tilbagefald. Under alle omstændigheder har udviklingen på finansmarkederne de seneste måneder vist, at timing er en særdeles svær øvelse. De fleste investorer gør derfor klogest i at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi.


Vi holder fast i, at vi står foran starten på et nyt økonomisk opsving, der kan strække sig langt ind i det igangværende årti. Kortsigtet støj vil ikke ændre den antagelse.