Halvårsrapport 2014

Halvårsrapport 2014

18-08-2014 13:12:00

Selv om direktørduoen Poul Damgaard og Per Sønderup begge har jysk blod i årerne, tør de godt betegne Jutlander Banks første halvårsresultat på 88 millioner kroner efter skat som ”flot”.


Jutlander Bank stærkt fra start

Fusionsbankens første halvår gav et overskud efter skat på 88 millioner kroner

Med et resultat efter skat på 88 millioner kroner kommer Jutlander Bank flot ud af første halvår 2014 – bankens første.

Jutlander Bank A/S, som er resultatet af fusionen mellem Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro, glæder sig især over, at banken midt i fusionsprocessen har fastholdt sin primære indtjening, og samtidig er omkostningerne holdt nede.

”Vores omkostninger er ganske vist større, end de var for et år siden i de to gamle sparekasser tilsammen, men fratrækker man de bogførte udgifter til fusionen, så har vi faktisk sparet 9 millioner kroner”, forklarer Poul Damgaard, der er en af Jutlander Banks to sideordnede direktører.

Udgifterne til personale og administration er steget fra 217 til 223 millioner kroner, men heri indgår planlagte og gennemførte fusionsomkostninger på 15 millioner.

Stabilt forretningsomfang

Den anden halvdel af direktørduoen, Per Sønderup, glæder sig over, at det er lykkedes at fastholde bankens forretningsomfang i en periode, hvor meget af organisationens energi har været bundet til implementering af fusionen.

”Begge sparekasser oplevede et vigende udlån i årene op til fusionen, og det fortsatte i første kvartal af 2014. I andet kvartal kan vi se, at den negative udlånsvækst flader ud, fordi gamle og nye kunder igen har fået mod på at låne nye penge. Det tegner godt for fremtiden”, siger Per Sønderup.

Netto er Jutlanders udlån faldet med 7 % i forhold til de to sparekassers samlede udlån for et år siden. I den modsatte retning trækker værdien af kundedepoter i banken. Dermed er det samlede forretningsomfang, målt på udlån, indlån, garantier og kundedepoter, vokset fra samlet 28,8 milliarder i de to sparekasser ved halvåret 2013 til 29,2 milliarder i Jutlander Bank ved halvåret 2014.

Høj friværdi

Direktionen noterer også med tilfredshed, at bankens soliditet er intakt. Kapitalprocenten (tidligere kendt som solvensprocenten) ligger på 16,9 ved halvåret. Sammenholdt med bankens individuelle solvensbehov på 11,1 har Jutlander Bank således en solvensfriværdi helt oppe på 5,8 procentpoint.

”Kort sagt har vi brugt mange af organisationens ressourcer på at gennemføre fusionen. Set i det lys er det tilfredsstillende, at Jutlander Bank har fastholdt både sit forretningsomfang og sin soliditet. Sideløbende har vi afregnet fusionsomkostninger, men samtidig har vi drevet forretningen så fornuftigt, at den har givet et flot overskud. Det har vi grund til takke vores 400 engagerede medarbejdere for”, konkluderer direktionen.

Resultatopgørelsen

Bankens nettorente- og gebyrudgifter var 360 millioner kroner ved udgangen af andet halvår 2014 mod sammenlagt 352 millioner i de to sparekasser for et år siden.

Indtjeningen fra den primære drift ligger på 130 millioner kroner. Dermed fastholdes forventningen til hele 2014 på mellem 230 og 250 millioner kroner.

”Men nok nærmere de 250 end 230 efter vores gode, første halvår”, siger Per Sønderup.

Jutlander Bank havde i første halvår positive kursreguleringer på 81 millioner kroner og nedskrivninger for 108 millioner kroner.

11 millioner kroner er betalt til sektorløsninger – primært Indskydergarantifonden – mens regnskabet begunstiges af tilbageførsel af en tidligere hensættelse, fordi Sparekassen Himmerland i april i år blev frikendt i Landsretten i den såkaldte kursmanipulationssag. Da sparekassen sidste år ved byretten blev idømt en bøde på fem millioner kroner i sagen, hensatte sparekassen bøden i 2013, men efter Vestre Landsrets pure frifindelse af alle tiltalte er hensættelsen nu tilbageført i Jutlander Bank.

Jutlander Banks halvårsresultat før skat blev på 98 millioner kroner, og efter skat på 88 millioner. Pro anno svarer resultatet til en forretning på 9,3 procent af den gennemsnitlige egenkapital, hvilket direktionen i Jutlander Bank betegner som tilfredsstillende.

Læs Halvårsrapporten 2014 her