Halvårsrapport 2015

Fremgang i Jutlander Bank

17-08-2015 14:30:00

Fusionsbanken opjusterer igen sine forventninger efter flot halvårsresultat på 148 mio. kr. før skat

Større aktivitet blandt kunderne, en høj omkostningsbevidsthed og 7000 nye kunder fra Østjydsk Bank har bidraget til at løfte resultatet i Jutlander Bank, der kom ud af første halvår 2015 med et resultat før skat på 148 millioner kroner. Halvårsresultatet ligger dermed 50 millioner kroner højere end året før.

Samtidig med offentliggørelsen af halvårsresultatet har Jutlander Bank valgt at opjustere forventningerne til hele 2015.

Den primære indtjening – det vil sige resultatet før kursreguleringer, nedskrivninger, sektorløsninger og skat – landede efter første halvår 2015 på 189 millioner kroner. Det er en stigning på 45 procent i forhold til sidste år. 

"Vi har i første halvår vist, at vi er en bank, der grundlæggende kan tjene penge. Vores maskinrum fungerer, blandt andet takket være en hel masse dybt engagerede medarbejdere," siger Per Sønderup, ordførende direktør i Jutlander Bank.

Det seneste estimat, som banken meldte ud efter første kvartal, lød på en primær indtjening i hele 2015 i intervallet 275-300 millioner kroner. Efter halvårsresultatet lyder forventningen nu på mellem 310 og 335 millioner.

Stigende forretningsomfang   

Jutlander Bank, der er resultatet af fusionen i januar 2014 mellem Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro, overtog i januar 2015 to afdelinger fra Østjydsk Bank, Gjerlev og Randers med i alt 7000 kunder. Dermed voksede Jutlander Banks forretningsomfang med 1,6 milliarder kroner.

Men også de ”gamle” dele af Jutlander Bank er i vækst. Fra halvåret 2014 til halvåret 2015 er bankens samlede forretningsomfang vokset med en milliard yderligere – med 2,6 milliarder til 31,8 milliarder kroner pr. 30. juni 2015.

I løbet af første halvår 2015 er bankens udlån steget med 0,5 mia. kr. svarende til 6,2 %. Stigningen kan primært henføres til det overtagne udlån fra Østjydsk Bank i Randers og Gjerlev.
”Samtidig kan vi glæde os over, at den tilbagegang på udlån, som vi har oplevet i de seneste år, er bremset op. Det betyder, at vores nye udlån lige nu holder trit med den afvikling, der er på vores eksisterende lån. Fremadrettet er vores opgave at sikre, at nye udlån overhaler den fremtidige afvikling”, påpeger Per Sønderup.

Omkostningsfald

Medvirkende til det gode halvårsresultat er også, at Jutlander Bank har faldende omkostninger.

Banken har haft samlede omkostninger på 10-12 millioner kroner til blandt andet IT ved overtagelsen af de 7000 kunder fra Østjydsk Bank samt til lønninger til 20 nye medarbejdere i de overtagede afdelinger. Alligevel ligger bankens omkostninger på 219 millioner kroner ved halvåret 2015 fire millioner lavere end ved halvåret 2014.

”Tallene indikerer, at Jutlander Bank er godt i gang med at høste de synergieffekter, der var målet med fusionen mellem Hobro og Himmerland for halvandet år siden”, konstaterer ordførende direktør Per Sønderup.

”Retfærdigvis skal det siges, at vi også havde fusionsomkostninger af éngangskarakter i første halvår i 2014, men tallene viser, at vi er på rette vej”, siger Jutlander Banks ordførende direktør. 

Faldende nedskrivninger   

Også bankens tab og nedskrivninger på udlån er faldende. Nedskrivningerne udgjorde ved halvåret 2015 96 millioner kroner mod 108 millioner ved halvåret 2014.

Nedskrivningerne på de 96 millioner kroner indeholder de nedskrivninger, som banken i juli blev pålagt af Finanstilsynet: 26 millioner kroner på udlån og 8 millioner kroner på værdien af midlertidigt overtagede ejendomme.

"Det er tilfredsstillende, at Finanstilsynet kun finder mernedskrivninger på 26 millioner kroner i vores samlede låneportefølje på 10,7 milliarder kroner – det er altså krusninger på overfladen i et pengeinstitut af vores størrelse," siger Per Sønderup.

Jutlander Bank kommer ud af første halvår med en solvensoverdækning, også kaldet friværdi, på 3,4 procentpoint. Kapitalprocenten er faldet siden 2014, hovedsageligt som følge af Jutlander Banks overtagelse af de to afdelinger fra Østjydsk Bank, og ligger nu på 14,6 procent, hvor det individuelle solvensbehov er beregnet til 11,2 procent.

Halvårsresultat 2015 efter skat er steget med 29 millioner kroner og lyder på 117 millioner mod 88 millioner året før. 

"Vi har i første halvår vist, at vi er en bank, der grundlæggende kan tjene penge," siger Per Sønderup,
ordførende direktør i Jutlander Bank.