Halvårsrapport 2021

Jutlander Bank mere end fordobler sit halvårsresultat

23-08-2021 12:00:00

HALVÅRSRAPPORT: Regnskab begunstiget af tilgang af nye kunder og vækst i forretningsomfanget

PRESSEMEDDELELSE

To gange siden februar i år har Jutlander Bank opjusteret sine forventninger til årsresultatet. Og det halvårsregnskab, som banken netop har offentliggjort, vidner om, hvorfor. Halvårsresultatet før skat er mere end fordoblet, sammenlignet med 2020.

Halvårsresultatet er steget med 121 procent fra 111 millioner kroner i 2020 til 245 millioner i 2021.

Banken anser resultat for ”meget tilfredsstillende”.

”Det bedre resultat er båret oppe af høj kundeaktivitet”, forklarer bankens ordførende direktør, Per Sønderup:

”I første kvartal oplevede vi et rekordhøjt antal bolighandler, og det fortsatte i andet kvartal. Samtidig trækker vi mange nye kunder til; helt nøjagtigt 10.443 nye kunder i løbet af det seneste år, og de er også med til at hæve vores forretningsomfang”, siger Per Sønderup.

Forretningsomfanget – målt på udlån, indlån, garantier og kundedepoter – er forøget med næsten 18 procent til 46,7 milliarder kroner. Derudover er bankens formidlede realkreditlån forøget med 12 procent til 39 milliarder.

”Desuden kan vi se en positiv udvikling i kundernes økonomiske situation, og vi har fortsat ikke registreret væsentlige tab som følge af coronaen – derfor kan vi tilbageføre nedskrivninger”, tilføjer Per Sønderup.

Jutlander Bank har i første halvår 2021 netto kunnet tilbageføre tidligere foretagne nedskrivninger for 69 millioner kroner som en indtægt. I første halvår 2020 måtte banken derimod udgiftsføre 18 millioner kroner.

”Men vi har stadig en stor nedskrivning stående i form af et ledelsesmæssigt skøn som følge af coronaen”, siger Per Sønderup.

I 2020 udgiftsførte banken et ledelsesmæssigt skøn på 89 millioner kroner til imødegåelse af risikoen for tab på sine erhvervs- og privatkunder, når myndighedernes hjælpepakker ophører. Risikoen vurderes dog lidt lavere nu. Derfor er det ledelsesmæssige skøn i første halvår 2021 reduceret til 79 millioner kroner.

Plus på 32 mio. på primær indtjening

På den primære drift har Jutlander Bank fremdrift. Bankens indtjening før kursreguleringer og nedskrivninger er 150 millioner kroner mod 118 millioner i samme periode året før. Forøgelsen på 32 millioner kroner skyldes især højere netto rente- og gebyrindtægter som følge af kundernes høje aktivitet, ikke mindst på boligmarkedet.

Til gengæld steg bankens omkostninger.

Udgifterne til personale steg med 6 millioner kroner til 177 millioner. Stigningen skyldes overenskomstmæssige lønreguleringer og nyansættelser. Antallet af medarbejdere – omregnet til fuldtidsstillinger – voksede det seneste år fra 462 til 467.

Administrationsudgifterne steg med 8 millioner til 99 millioner kroner. Stigningen skyldes især stigende IT-udgifter.

Forestående fusion

Halvårsresultatet ligger inden for bankens forventninger til resultatet for hele 2021. Forventningerne blev senest opjusteret 12. juli.

Spørgsmålet, om forventningerne bliver indfriet, bliver efter al sandsynlighed aldrig besvaret. Går det sådan, som banken planlægger, vil Jutlander Bank nemlig i september i år indgå i en ligeværdig fusion med Sparekassen Vendsyssel og blive til Sparekassen Danmark.

De besluttende organer i de to pengeinstitutter træffer deres beslutning ved en generalforsamling i Jutlander Bank onsdag den 25. august og et repræsentantskabsmøde i Sparekassen Vendsyssel tirsdag den 31. august.

”Begge pengeinstitutter kom stærkt ud af første halvår og er begge bundsolide, så vi har et godt udgangspunkt for at få succes med Sparekassen Danmark fra starten”, siger Per Sønderup.

Solide kapitalforhold

Jutlander Bank har fortsat solide kapitalforhold. Kapitalprocenten var 30. juni på 18,3, hvilket er 9 procentpoint højere end bankens individuelle solvensbehov.

Halvårets overskud medregnes ikke i bankens kapitalgrundlag, idet halvårsrapporten ikke har været underlagt revision. Hvis overskuddet havde været indregnet i kapitalgrundlaget, ville kapitalprocenten være 19,5 procent.

Om Jutlander Bank

Jutlander Bank med rødder i Himmerland har sit hovedsæde i Aars og et områdecenter i Hobro. I alt har banken 32 kundevendte afdelinger fordelt på 26 adresser i Nord- og Østjylland, i Trekantområdet og i København. Banken beskæftiger 467 medarbejdere, omregnet til heltidsstillinger.

Læs hele halvårsrapporten her