Hvad nu med boligpriserne?

Hvad nu med boligpriserne?

03-06-2020 15:00:00

Boligpriserne vil helt sikkert blive påvirket af coronakrisen. Men hvor meget, og er der steder i landet, hvor det især vil slå igennem? Boligøkonom Mira Lie Nielsen har ikke de præcise svar, men hun har lagt en hel del energi i at finde ud af så meget som muligt om spørgsmålene.

”Det er svært at sige nøjagtigt”, udbryder Mira Lie Nielsen spontant, da vi stiller hende det – synes vi selv – ganske enkle spørgsmål, hvad coronakrisen kommer til at betyde for boligpriserne. Hun er boligøkonom hos Nykredit/Totalkredit og beskæftiger sig derfor med, hvordan boligpriserne udvikler sig. Men usikkerheden er stor for tiden, og det er slet ikke så ligetil at komme med et kvalificeret bud på, hvordan udviklingen bliver i de komplicerede sammenhænge, der afgør, hvad en bolig et sted i Danmark skal koste.

De sammenhænge, der afgør prisen på boliger i Danmark, er komplicerede. Derfor er det slet ikke så enkelt at forudsige, hvordan boligpriserne vil udvikle sig, siger boligøkonom Mira Lie Nielsen. Foto: Nykredit/Totalkredit

”Vi kan ikke rigtigt bruge vores modeller, som vi plejer, i øjeblikket. Vi sejler lidt rundt i ukendt farvand, og derfor ender det med, at vi næsten lige så godt kan stikke en finger i vejret og komme med en gisning på den baggrund. Havde det bare været en rentestigning, vi skulle tage højde for, så ved vi præcis, hvor vi skal putte tallene ind i vores modeller, men en sundhedskrise som coronakrisen – det er helt nyt for os”, forklarer hun.

 

Der er mange ubekendte

Selvfølgelig ved hun, at et fald i bruttonationalproduktet, som det vi kan forvente, der kommer i år, vil få en indvirkning på boligpriserne. Det vil det gøre, fordi det vil give arbejdsløshed, og det kan igen betyde noget for, hvad folk har råd til at købe bolig for og dermed deres vilje til at kaste sig ud i et boligkøb. Men samtidig med at aktiviteten i samfundet falder, er der jo vedtaget nogle hjælpepakker, og det kan få stor indflydelse på, hvor stor arbejdsløsheden bliver. Vi ved heller ikke, hvordan det vil gå i de lande, vi plejer at handle med, så der er mange ubekendte, og derfor er det så vanskeligt at spå om boligpriserne i øjeblikket.

Med al usikkerheden taget i ed vover Mira Lie Nielsen alligevel at komme med en forudsigelse.

”Vi er kommet frem til vores bedst kvalificerede bud ud fra det, som vi ved på nuværende tidspunkt. Vi forventer at se huspriser, som på landsplan falder ca. 4 procent  i år, og for ejerlejligheder forventer vi et fald på knap  6 procent. Generelt forventer vi større prisfald i de dyre områder omkring de store byer end gennemsnittet. Vi forventer dog, at vi allerede fra midten af 2021 igen vil se boligpriser, som stiger, og at vi i 2022 vil være næsten tilbage på prisniveauet fra før coronakrisen”.

 

Boligmarkedet var sundt før krisen

Vi skal også have med i billedet, at vi kommer fra et højt udgangspunkt, påpeger Mira Lie Nielsen. Der var godt gang i bolighandelen, før alt det her begyndte.

”Da vi udarbejdede den sidste prognose for udviklingen i boligpriserne før coronakrisen, pegede den helt klart på, at der ville komme prisstigninger”, fortæller hun.

Hun nævner også, at priserne mange steder var kommet op på højde med, hvad de var før finanskrisen. Ikke alle steder i landet, men særligt i de store byer og i områderne omkring dem.

Selve prisen på boliger er dog en ting. Hvad den er i kroner og øre, er ikke nødvendigvis det vigtigste. Priser, lønninger og ikke mindst renten udvikler sig jo hele tiden. Det har betydning for det, der kaldes boligbyrden, som er et udtryk for, hvor stor en del af en families indtægt, udgifterne til boligen udgør. Og boligbyrden er langt fra på højde med, hvad den var før finanskrisen.

”Det viser, at der har været en sund udvikling i boligpriserne. De er ikke skudt i vejret meget hurtigt, men har stille og roligt udviklet sig over en længere årrække, og derfor var boligmarkedet som udgangspunkt sundt, før krisen kom. Det betyder noget for, hvor store fald der kan tænkes at ville komme”, siger Mira Lie Nielsen.

 

Det handler også meget om tryghed

Alt det med økonomien er også kun en del af den store sammenhæng. I sidste ende er det, der betyder mest, hvordan folk har det med den økonomiske situation. Er de trygge ved, hvordan det går, eller er de bange for at miste deres job eller på anden måde usikre over situationen? Det er denne følelse af tryghed eller ej, der kan afgøre, om folk vil handle bolig.

Derfor kan boligpriserne også blive talt op og ned af medier og andre. Bliver der malet et billede i medierne af, at det hele går dårligt, ja, så vil der opstå usikkerhed, og det kan betyde en hel del for boligpriserne. Og omvendt, hvis medierne og andre, der angiver tonen i offentligheden, lægger vægt på, at det slet ikke går så dårligt endda. 

 

Ejerlejligheder vil sikkert blive ramt, mens det er svært at sige med fritidshuse

Kommer der et fald i boligpriserne, mener Mira Lie Nielsen som nævnt, at det nok først og fremmest vil ramme de dyreste områder i landet, hvor boligpriserne er steget mest. Det vil især sige København og nærmeste omegn. Dermed vil et prisfald også komme til at ramme ejerlejlighederne her, da de udgør en stor del af boligerne i disse områder.

Et helt særligt kapitel er, hvad coronakrisen vil betyde for prisen på fritidshuse. Der er solgt flere fritidshuse i foråret end på samme tidspunkt tidligere år, og det har betydet lidt højere priser. Men det kan fortsat gå begge veje, for i den ene ende vil trække, at mange gerne vil have et fritidshus, efter at de har oplevet at have været lukket inde i en lejlighed i uger af gangen, og at landegrænserne har været lukket.

Omvendt har vi set, at der har været stor nedgang i udlejningerne af fritidshuse, i og med at der har været lukket ned for udenlandske turister. Det kan godt betyde, at nogle er nervøse for at købe et fritidshus, fordi de måske havde regnet med, at de skulle få betalt en del af udgifterne gennem at leje det ud nogle uger af året.

 

Køb efter behov

Der hvor det er mest interessant med boligpriserne, er selvfølgelig, hvis man aktuelt står over for at skulle købe en bolig. Så kan man godt være i tvivl om, hvorvidt man skal slå til nu eller vente nogle måneder og se, hvordan det hele vil udvikle sig.

Her peger Mira Lie Nielsen imidlertid på, at køb af en bolig er en meget langsigtet beslutning. ”Gennemsnitligt bor vi omkring 20 år i et hus”, påpeger hun, og derfor mener hun, at det i virkeligheden ikke betyder så meget, om boligen koster lidt mere eller mindre lige nu. Målt ud over 20 år gør det alligevel ikke den store forskel.

”Man skal købe bolig, fordi man har et behov for, at familien har et godt hjem. Så betyder det mindre, om prisen kan tænkes at ville gå lidt op eller ned de nærmeste måneder”, understreger hun.

Vi bor i gennemsnit omkring 20 år i samme hus, og der sker meget på tyve år. Børnene vokser op, og der sker også meget for en selv. Derfor betyder det i virkeligheden ikke så meget, om en bolig koster lidt mere eller mindre her og nu. Det retter sig normalt alt sammen i løbet af de tyve år. Foto: Colourbox