Kasselukning i Aars og Hobro

Sådan håndterer Jutlander Bank kontanter i fremtiden

06-07-2021 11:00:00

De to tilbageværende kasser nedlægges 3. september 2021

Siden 2018 har Jutlander Bank ad flere omgange reduceret antallet af betjente kasser, og nu kommer turen til de to tilbageværende - i Aars og Hobro.

Sidste dag med betjent kasse i de to afdelinger bliver fredag den 3. september.

Beslutningen har været længe undervejs, og den kommer næppe som en stor overraskelse.  

Antallet af ekspeditioner i de betjente kasser har været støt nedadgående, og under corona-nedlukningerne har bankens kunder over en bred kam fundet ud af at hjælpe sig selv - og at hjælpe andre - med at skaffe kontanter, hvis det var nødvendigt.

Det er vigtigt understrege, at du som kunde kan stort set kan det samme som hidtil – nu blot via selvbetjening og forudbestilling:

  • Du kan fortsat afhente byttepenge, valuta eller større kontantbeløb i deres afdeling, hvis du bestiller dem på forhånd i NetBank.
  • Du kan i vores pengeautomater hæve både danske kroner og euro.
  • Du kan i vores pengeautomater indsætte danske kroner på en konto i banken.
  • Du kan få optalt mønter som hidtil.
  • Døgnboksaftaler fortsætter som hidtil. 

Kasselukningerne medfører ingen afskedigelser i banken.

Hænger lukningen sammen med de aktuelle fusionsplaner?

Dette spørgsmål vil nogle kunder naturligvis stille.

Vi kan af et ærligt hjerte svare helt klart nej.

At drive kasserne er en omkostningstung service. Desto færre kunder, der bruger servicen, desto højere bliver omkostningerne pr. ekspedition.

Og så viser erfaringerne altså både fra de tidligere kasselukninger og fra corona-pauserne, at bankens kunder med tiden tager de alternative løsninger til sig.

Så der er tale om en forretningsmæssig beslutning, som banken har truffet helt uafhængigt af øvrige initiativer.