Kommer til januar: Aktiesparekonto

Kommer til januar: Aktiesparekonto

21-12-2018 14:00:00

I løbet af januar kan Jutlander Bank tilbyde vores kunder den nye aktiesparekonto. Vores datacentral er i fuld gang med at oprette det nye produkt.

Med aktiesparekontoen vil Folketinget gøre det nemt og attraktivt for danskerne at investere i aktier for at gøre flere danskere aktivt interesserede i, hvordan det går de danske virksomheder.

Du kan det første år indskyde 50.000 kroner på kontoen med tilhørende depot. Det er den politiske hensigt at forhøje denne beløbsgrænse gradvist til 100.000 kroner i 2020, til 150.000 kroner i 2021 og til 200.000 kroner i 2022. Men det kræver en politisk beslutning år for år.

Der kan frit købes og sælges børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser i ordningen, og når året er omme, sker der en beskatning efter lagerprincippet, som vi kender det fra investering for pensionsmidler. Skatten er på bare 17 procent - og altså væsentligt lavere end de gældende 27 procent for frie midler - eller 42 procent, når aktieindkomsten overstiger 54.000 kroner (2019).

Du bliver beskattet af udbytte og værdistigninger, uanset om aktierne er solgt eller ej. Eventuelle negative afkast fremføres og modregnes i fremtidige afkast. Omkostninger trukket på aktiesparekontoen - eksempelvis kurtage og depotgebyrer -  tæller skattemæssigt som fradrag.

Det er pengeinstitutterne, der indberetter og afregner med SKAT.

Kilde: Erhvervsministeriet