Mastercard rejseforsikring og corona-epidemien

Mastercard rejseforsikring og corona-epidemien

09-06-2020 09:45:00

Flere lande, særligt i Europa, er begyndt at åbne deres grænser for turister, i takt med at situationen som følge af coronavirus forbedres. Udenrigsministeriet har dog varslet, at de nuværende rejsevejledninger, som fraråder ikke-nødvendige rejser, fastholdes foreløbigt frem til 31. august 2020. Undtaget her er Norge, Island og Tyskland, hvor rejsevejledningerne ventes lempet den 15. juni 2020.

Vi oplever i øjeblikket mange henvendelser fra kunder, som ønsker at rejse på sommerferie til lande, som har åbnet grænserne, men hvor Udenrigsministeriet fortsat fraråder ikke-nødvendige rejser.

Privatsikring (der står bag Mastercard dækningen) har i den anledning præciseret, hvordan kortholderne er dækket, hvis man trodser Udenrigsministeriets rejsevejledninger og rejser til lande, hvor ikke-nødvendige rejser frarådes:

Skader og skadesudgifter, som kan relateres direkte eller indirekte til coronavirus, er ikke dækket.

Det betyder, at hvis du pådrager dig coronavirus på rejsen, så vil der ikke være dækning af behandlingsudgifter eller andre skadesudgifter, der kan følge et sygdomsforløb i udlandet. Det kan f.eks. være udgifter til hjemtransport, tilkaldelse, sygeledsagelse mm.

Hvis du pådrager dig en skade på rejsen, som ikke kan relateres direkte eller indirekte til coronavirus, f.eks. et brækket ben, så vil der være dækning for eventuelle skadesudgifter. Dog er der den begrænsning, at hvis det lokale sundhedsvæsen er overbelastet på grund af coronavirus og ikke kan behandle skaden, vil behandlingen ske på privathospital eller lignende. Der vil i dette tilfælde ikke være dækning for den eventuelle merudgift, som behandling på privathospital eller lignende måtte koste, i forhold til behandling via det lokale sundhedsvæsen. Denne merudgift skal du dermed selv afholde.

Hvem dækker pakkerejser – forsikringsselskabet eller rejseselskabet?
Hvis en pakkerejse annulleres af selskabet, så skal rejsen jf. pakkerejseloven refunderes af rejseselskabet til kunden. Et rejseselskab skal være medlem af en Rejsegarantifond i Danmark eller andet EU-land, for at de må udbyde pakkerejser. Eftersom rejsen er dækket herved, er der ikke dækning på afbestillingsforsikringen via Mastercard.

Rejser frem til og med august 2020 – hvordan skal du forholde dig?
For pakkerejser:
Du skal kontakte rejseselskabet og evt. afvente at afrejsen nærmer sig, for at se om rejsen annulleres.

For flyrejser:
Du skal afvente afrejsedatoen og se om afgangen aflyses. Hvis afgangen aflyses, skal du kontakte flyselskabet for refundering af flybillettens pris jf. de europæiske regler for passagerrettigheder. Hvis flyet afgår som planlagt, skal du søge skatter og afgifter retur ved flyselskabet og derefter indsende på krav på flybillettens pris til Privatsikring via https://www.lopimastercard.dk/Sider/skade.aspx

For ophold/transport du selv har arrangeret:
Du skal vente frem til dagen for afgang eller betaling af 2. rate og se, om Udenrigsministeriet fortsat fraråder rejser til destinationen. Hvis det er tilfældet, skal du afbestille og indsende kravet til Privatsikring via https://www.lopimastercard.dk/Sider/skade.aspx

Restbetaling af allerede bestilt rejse
Skal du indenfor kort tid betale restbeløbet til en rejse med afrejse i juni, juli eller august 2020, vil Privatsikring gerne i kontakt med dig, for at fortælle om mulighederne for at få refunderet dit depositum.

Har du et Mastercard Guld eller Mastercard Platinum, kan Privatsikring hjælpe med allerede betalt depositum for feriebolig, camping m.v., hvis du selv har planlagt og bestilt rejsen.

Flybilletter og pakkerejser er ikke omfattet af denne dækning, her skal du fortsat kontakte din rejsearrangør eller flyselskab angående aflysning.

Privatsikring kan kontaktes vedr. refundering af depositum på telefon 33 55 37 20.

Overvejer du at rejse til et af de områder, der er berørt af coronavirus?
Så opfordrer vi dig til at orientere dig på Udenrigsministeriets hjemmeside um.dk/da/, ligesom du kan få yderligere oplysninger på https://www.lopimastercard.dk/Sider/coronavirus.aspx

Du kan også få løbende information om virussen hos Sundhedsstyrelsen - https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

Forsikringsbetingelser på Mastercard Guld og Platinum
Herunder har vi taget det indledende afsnit fra forsikringsbetingelserne på Mastercard Guld, samt lavet links til de fuldstændige forsikringsbetingelser på både Mastercard Guld og Platinum.

Uddrag af forsikringsbetingelserne for Mastercard Guld:

Sektion B
REJSEFORSIKRING

1.0 Hvem er dækket?
Indehaver af et gyldigt Mastercard Guld (familiekort undtaget) udstedt af sikredes pengeinstitut samt dennes medrejsende ægtefælle/samlever:
• samlever skal bo på samme folkeregisteradresse for at være dækket.
• ægtefælle er dækket selvom han/hun ikke har samme folkeregisteradresse som kortholder
Kortholders og ægtefælle/-samlevers børn dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen sammen med kortholderen:
• kortholders og ægtefælle/samlevers børn under 21 år dækkes uanset deres bopæl.
• kortholders og ægtefælle/samlevers børn dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som kortholder uanset alder.
Ved samlever forstås en person, der lever sammen med kortholder under ægteskabslignende forhold, og som i 6 måneder forinden forsikringsbegivenheden har haft samme folkeregisteradresse som kortholderen.

1.1
Forsikringen dækker også, hvis kortholder har Mastercard Guld og bor i udlandet.

1.2
Det er en betingelse for dækningen af medforsikrede, at rejsen foretages i samme transportmiddel som kortholder. Såfremt dette ikke er opfyldt, vil medforsikrede først være omfattet, når disse mødes med kortholder for at tilbringe rejsen sammen. Medforsikrede er dog dækket på udflugter fra rejsemålet af maksimum 48 timers varighed, selvom disse foretages uden forsikringstager.

2.0 Hvad dækker forsikringen?
Rejseulykke: Afsnit 4
Sygdom/hjemtransport: Afsnit 5
Sygeledsagelse: Afsnit 6
Rejseafbrydelse (hjemkaldelse): Afsnit 7
Tilkaldelse: Afsnit 8
Flyforsinkelse og –forbindelse: Afsnit 9
Flybagageforsinkelse: Afsnit 10
Selvrisikodækning på lejet bil, autocamper og båd: Afsnit 11
Privat ansvar: Afsnit 12
Retshjælp: Afsnit 13
Sikkerhedsstillelse: Afsnit 14
Overfald: Afsnit 15
Afbestilling: Afsnit 16

Bemærk at du kan læse om rejseafbrydelse under afsnit 7, fly- og bagageforsinkelse i afsnit 9 og 10, samt afbestilling under afsnit 16 (har du et Mastercard Platinum gælder andre afsnitsnumre. Se betingelserne herunder).

Her er links til de fuldstændige forsikringsbetingelser:

Mastercard Guld

Mastercard Platinum

Anmeldelse af skade
Enhver skade skal anmeldes til:
Forsikringsselskabet Privatsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 København V

Anmeldelsesblanketter kan findes på www.lopimastercard.dk.