Meget tilfredstillende kvartalsregnskab

Resultat før skat på 103 mio. kr. mod 13 mio. i første kvartal 2020

10-05-2021 14:00:00

PRESSEMEDDELELSE

Jutlander Bank tiltrækker i tusindvis af nye kunder, forretningsomfanget stiger stejlt, og bankens kunder er uhyre aktive på boligmarkedet. Det har alt sammen bidraget til, at bankens primære indtjening i første kvartal 2021 steg med næsten 20 procent, sammenlignet med samme periode sidste år.

Den primære indtjening – altså før kursreguleringer og nedskrivninger – steg med 12 millioner kroner til 71 millioner.

”Coronaens ankomst ramte alle bankers kursreguleringer og nedskrivninger hårdt i første kvartal 2020. Begge dele har jo rettet sig i mellemtiden, og det trækker naturligvis vores resultat mærkbart op i 2021, når vi sammenligner de to kvartaler”, siger Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup:

”Men vores primære indtjening, herunder netto rente- og gebyrindtægter, er altså også med til at trække resultatet op!”

Jutlander Bank kom ud af første kvartal 2021 med et resultat før skat på 103 millioner kroner mod 13 millioner i samme periode af 2020. Efter skat lyder resultatet på 84 millioner kroner mod 14 millioner i fjor.

Resultatet betegner banken selv som ”meget tilfredsstillende”, og allerede 15. april opjusterede banken sine forventninger til resultatet før skat for hele 2021 med 40 millioner kroner – fra intervallet 175-225 til intervallet 215-265 millioner kroner. Den forventning fastholdes.

Stor kundetilgang

Fra 1. april 2020 til 31. marts 2021 fik Jutlander Bank 9.019 nye kunder.

”Kundetilgangen skyldes især, at eksisterende kunder anbefaler os til deres bekendtskabskreds. Det bekræftes af en stor kundetilfredshedsundersøgelse, vi gennemførte tidligere på året”, siger Per Sønderup.

Den samlede kundetilfredshed er på en skala fra 0 til 100 steget fra 82,9 i 2020 til 84,7 i 2021.

”Tilgængelighed er en hjørnesten i vores strategi. Vores kunder sætter stor pris på, at de har direkte adgang til deres personlige rådgiver i banken. Og den gode historie er, at medarbejderne tilsvarende værdsætter de fleksible arbejdstider, som gør det muligt at være så tilgængelige over for kunderne. Det dokumenteres af en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, vi også har gennemført i år”, fortæller Jutlander Banks ordførende direktør.  

I undersøgelsen scorer medarbejderne – også på en skala fra 0 til 100 – 85 på ’balancen mellem arbejdsliv og privatliv’. For to år siden var scoren 82.  

Stigende forretningsomfang

De 9.019 nye kunder har bidraget til vækst i Jutlander Banks samlede forretningsomfang, målt på udlån, indlån, garantier og kundedepoter. Forretningsomfanget steg med 6,1 milliarder kroner til 44,3 milliarder. Det svarer til en vækst på 16 procent.

I samme periode steg værdien af bankens formidlede realkreditlån med 3,7 milliarder kroner til 38 milliarder. Det svarer til en vækst på 11 procent.

Den eneste post, der ikke er vokset på de 12 måneder, er udlån til kunderne. Udlånet faldt fra 1. april 2020 til 31. marts 2021med 1,7 procent til 8,7 milliarder kroner.

”Vores udlån er gennem de seneste år sivet. Vi låner nye penge ud hver dag, men kundernes afvikling af eksisterende lån har overhalet ny-udlånet. Den gode nyhed for os er, at udlånet faktisk er steget i første kvartal af 2021”, fortæller Per Sønderup.

Fra 1. januar til 31. marts 2021 steg bankens udlån med 2,7 procent.

Tilbagefører nedskrivninger

I årets første tre måneder kunne Jutlander Bank konstatere en positiv kreditmæssig udvikling hos flere af sine kunder. Derfor kan banken tilbageføre individuelle nedskrivninger, som er taget tidligere.

For 1. kvartal 2021 har banken netto indtægtsført 19 millioner kroner i nedskrivninger. Året før udgiftsførte banken 15 millioner kroner på nedskrivningskontoen.

” Vi har foreløbig ikke registreret nogen væsentlige tab som følge af corona, men det er vanskeligt at forudsige, hvilken økonomisk effekt COVID-19 situationen vil få for vores kunder, når statens forskellige hjælpepakker til erhvervslivet ophører”, siger Jutlander Banks ordførende direktør.

I 2020 udgiftsførte banken et ledelsesmæssigt skøn på 89 mio. kr. til imødegåelse af potentielle kredittab på bankens erhvervs- og privatkunder som følge af den økonomiske usikkerhed omkring COVID-19.

”Dette ledelsesmæssige skøn har vi ikke ændret på”, siger Per Sønderup.

Kursreguleringer: Forbedring på 44 mio. kr.

Udviklingen på de finansielle markeder i årets første tre måneder betød positive kursreguleringer på bankens aktiebeholdning, mens det stigende renteniveau har betydet negative kursreguleringer på obligationsbeholdningen.

Bankens kursreguleringer for 1. kvartal 2021 er netto positive med 13 millioner kroner, mens de i 1. kvartal 2020 var negative med 31 millioner.

Kapitalforhold

Jutlander Bank har en kapitalprocent på 19,4. Det skal ses i forhold til bankens individuelle solvensbehov og lovmæssige buffere og tillæg, der bringer det samlede kapitalkrav op på 13,2 procent. Dermed har banken en kapitaloverdækning på 6,2 procentpoint, svarende til 0,9 milliarder kroner.

”Det er vores klare vurdering, at vores kapitalforhold er solide, da vi allerede nu opfylder de kommende kapitalkrav, som vi kender til”, siger Per Sønderup.

Bankens egenkapital steg fra 3,3 til 3,5 milliarder kroner fra 1. april 2020 til 31. marts 2021.