Nu er den her: Aktiesparekonto

Spar i skat med en aktiesparekonto

30-01-2019 13:00:00

Samtidig slipper du for en masse bøvl

 

Det meste her i verden kan ses fra flere sider. Sådan er det også med den nye aktiesparekonto, der er indført fra nytår. På den ene side kan du spare i skat med en aktiesparekonto. På den anden side klarer Jutlander Bank alt besværet.

Ved første øjekast er der kun en større ulempe ved den nye aktiesparekonto, som Folketinget sidste år gav grønt lys for. Ulempen hedder 50.000 kr. Det er loftet for, hvor meget man kan sætte ind på kontoen i år. Og når man ser på de fordele, der er ved den nye opsparingsform, er det lidt ærgerligt med begrænsningen.

Gør aktiesparekontoen en forskel?

Fra politisk side hedder det, at en af tankerne bag aktiesparekontoen er, at den skal styrke aktiekulturen i Danmark. Derigennem skulle danskerne gerne få større forståelse for erhvervsvirksomhedernes vilkår, og det skulle igen være med til at styrke væksten herhjemme.

Ja, ja, det lyder meget godt, tænker de fleste, men helt nede på jorden, hvad betyder det så i praksis, at man nu kan oprette en aktiesparekonto? Gør det en forskel?

Det kan det rent faktisk gøre. Både for danskere, der aldrig har investeret i aktier før. Og for erfarne investorer.

Lad ikke inflationen tage dine penge

Med det lave renteniveau vi har i disse år, vil de penge, man har stående i sit pengeinstitut, ofte stå på konti, der ikke giver nogen form for rente. Det betyder, at pengene år for år bliver mindre værd. For trods det lave renteniveau har vi stadig en inflation på 1-2 procent om året. Vi får altså ikke nogen rente ved at have penge stående, men som årene går, bliver de mindre værd.

Det er et regnestykke, der går dårligt op, og derfor er det en overvejelse værd, om man skal investere de penge, man alligevel ikke står og skal bruge her og nu. Og helst på en måde, så man får mindst lige så meget i afkast af pengene, som de bliver mindre værd på grund af inflationen.

Her kommer aktiesparekontoen ind i billedet.

En opsparingskonto uden de store dikkedarer

En aktiesparekonto oprettes stort set på samme måde, som man opretter en almindelig opsparingskonto i Jutlander Bank.

Her kan man sætte penge ind, man har til overs, og købe aktier eller aktiebaserede investeringsforeningsbeviser for pengene. Foreløbig er der som nævnt et loft på 50.000 kr. for, hvor meget man må sætte ind på aktiesparekontoen, men beløbet vil muligvis blive hævet de kommende år, så det i 2022 bliver på 200.000 kr.

Værdipapirerne, man køber via kontoen, bliver placeret i et depot, der er knyttet til kontoen. Papirerne skulle gerne stige i værdi, men selv om de stiger så meget, at det, man har stående på kontoen bliver mere værd end det maksimale beløb, man må sætte ind, skal man ikke nødvendigvis sælge ud af papirerne. Man må så bare ikke sætte mere ind på kontoen.

Omvendt, hvis aktierne falder. Så må man godt fylde op på kontoen, til værdien når det maksimale beløb, man må sætte ind på den. Bemærk, at stigninger og fald i forhold til, hvor meget man må skyde ind på kontoen, opgøres ved årets slutning.

Sit eget liv

Skattemæssigt lever aktiesparekontoen sit helt eget liv uafhængigt af ens øvrige økonomi. Når skatten skal gøres op, ser man simpelthen på, hvad kontoen var værd ved begyndelsen af året, og sammenholder dette med, hvad den er værd ved slutningen af året. Herefter tages der højde for, hvad du har betalt ind på kontoen eller trukket ud af den i løbet af året. Og så når man frem til årets over- eller underskud, som du skal betale skat ud fra. Uanset, hvad du har købt eller solgt af aktier eller investeringsbeviser i løbet af året.

Den skat, du skal betale, er på 17 procent af årets overskud. Og hvis du får underskud, vil det blive modregnet i overskuddet for kommende år.

Den enkle skattemodel gør, at du frit kan hæve på kontoen, hvis du for eksempel skal bruge pengene til nye møbler eller en rejse, uden at du behøver bekymre dig om at holde regnskab med, hvor meget du har tjent eller tabt på de aktier, du har købt eller solgt. Det gør Jutlander Bank for dig.

Kilde: Erhvervsministeriet

 

17 procent skat mod 27 eller 42

Investerer du i aktier via en almindelig opsparingskonto, skal du betale 27 procent i skat af fortjenesten, hvis den holder sig under 54.000 kr. (2019-tal, der reguleres hvert år).

Fortjeneste ved aktieindkomst derudover beskattes med 42 procent. I forhold til dette er satsen på de 17 procent, du skal betale af årets overskud på en aktiesparekonto, altså betydeligt lavere.

Man skal dog gøre sig klart, at skattesatserne for de to kontoformer ikke umiddelbart kan sammenlignes, da principperne, man beskattes efter, er forskellige.

På aktiesparekontoen opgøres det som nævnt hvert år, om man har tjent eller tabt på kontoen, og ud fra dette regnes det ud, hvad man skal betale i skat. Det kaldes lagerskatteprincippet.

For en almindelig opsparingskonto man investerer i aktier, skal man først betale skat, når man sælger aktierne og har en fortjeneste. Man skal altså ikke betale skat af de aktier, man har ”på lager”.

Stadigvæk er procentsatsen på de 17 procent for fortjenesten på en aktiesparekonto mod de 27 eller 42 procent for fortjenesten ved investering i aktier via en almindelig opsparingskonto dog så meget mindre, at det i langt de fleste tilfælde vil kunne betale sig at bruge aktiesparekontoen.

Den lave skattesats på 17 procent er det, der gør, at aktiesparekontoen ikke kun er et godt tilbud til nye investorer, men også vil kunne bruges med fordel af erfarne investorer.

Benytter man en aktiesparekonto, når man investerer de første 50.000 kr. af det beløb, man samlet set investerer, ja, så skal man alt andet lige betale mindre i skat af afkastet af disse 50.000 kr., end man ellers skulle have gjort.