Nye regler for alderopsparing

Sidste chance for indskud efter særligt gunstige regler

20-12-2017 12:30:00

Udnyt muligheden for indbetaling på op til 29.600 kr. på aldersopsparing inden nytår

Folketinget har netop vedtaget en lovændring, der vil forringe fordelene ved at spare op på en aldersopsparing. Den fordelagtige og meget populære opsparingsform vil fra 1. januar 2018 undergå mange forandringer. Loftet for indbetaling sænkes generelt fra de nuværende 29.600 til 5.100 kr. årligt. Altså en ganske markant forringelse.

Så hvis du vil have fuld gavn af aldersopsparingens fordele, er det altså nu, du skal handle.

Hvad er fordelene ved aldersopsparingen?

Kort fortalt: Du får ikke fradrag for dine indbetalinger. Til gengæld

  • bliver afkastet af din opsparing kun beskattet med pt.15,3 procent årligt
  • skal du ikke betale skat eller afgift af udbetalingerne
  • bliver kommende udbetalinger ikke modregnet i din folkepension
  • giver aldersopsparingen dig stor fleksibilitet, når du en gang skal have den udbetalt.

Undtaget fra det generelt lavere indbetalingsloft bliver danskere, som har mindre end 5 år, til de når folkepensionsalderen. De kan nemlig efter de nye regler indskyde op til 46.000 kr. på deres aldersopsparing årligt. Men der knytter sig betingelser til, før det er muligt.

Betingelserne er, at man ikke samtidig må starte udbetaling af andre løbende pensioner op. I så fald betragtes indbetalingen som ”diskvalificeret” og pålægges en efterbeskatning.

Aldersopsparingen bliver med den foreslåede lovændring tilpasset til danskernes længere levetid. Udbetalingen af aldersopsparingen kan nu udskydes til 20 år efter opnået pensionsudbetalingsalder. Det er en forlængelse på 5 år i forhold til nuværende bestemmelser.

Andre ændringer er vedtaget samtidig

Den lov, der blev vedtaget 19. december, rummer også nyheder, der ikke handler om aldersopsparing.

For eksempel kan, ifølge den nye lov, udbetalingen af en ratepension også udskydes til 20 år efter opnået pensionsudbetalingsalder. Det er også en forlængelse på 5 år i forhold til nuværende bestemmelser.

Ændringen i lovgivningen betyder også, at alle pensionsordninger, der oprettes efter 1. januar 2018, tidligst kan udbetales 3 år før folkepension. Det er en indskrænkning på 2 år i forhold til de nuværende regler.

Kontakt din rådgiver, hvis du vil vide mere eller udnytte muligheden for indbetaling i år – allersenest fredag den 29. december 2017, men selvfølgelig gerne før.

 

P.S.:
Hvis du som kunde i Jutlander Bank allerede har en aftale med banken om automatisk overførsel til aldersopsparing, vil denne automatisk blive reduceret i 2018, så den maksimalt udgør 5.100 kr. 
Det gør vi, så du undgår efterbeskatning.