Nyt om pension og skat - januar 2020

Nyt om pension og skat - januar 2020

21-01-2020 16:00:00

Vores pensions- og formuechef Sten Gasberg gennemgår her de væsentligste ændringer vedrørende folkepension, aldersopsparing, aktiesparekonto, ekstra pensionsfradrag og skat, der trådte i kraft ved årsskiftet.

Folkepension

Der er lavet en ”gulerod” for at give et incitament til at blive et ekstra år eller to på arbejdsmarkedet i stedet for at gå på folkepension. ”Guleroden” udgør 42.000 kr. (skattefrit) for at arbejde et år efter opnået folkepensionsalder og yderligere 25.000 kr. (skattefrit), hvis du tager endnu et år mere på jobbet.

Desuden er der ændret en række beløbsgrænser for folke- og førtidspensionister. Det betyder, at flere danskere får mere i folkepensionstillæg.

Aldersopsparing

Ideen med Aldersopsparing er at have mulighed for en udbetaling èn eller flere gange i pensionstilværelsen og ikke nødvendigvis, som det kendes fra ratepensioner, at have faste udbetalinger hver måned. Fleksibiliteten i aldersopsparingen kan medvirke til at større engangsinvesteringer i pensionstilværelsen kan betales ”kontant”, så der ikke skal spares op eller lånes til disse engangsinvesteringer.

I januar 2018 undergik Aldersopsparing nogle forandringer, idet der blev indført nogle begrænsninger i indbetalingsmulighederne. Der kan nu indbetales 5.300 kr. (2020 beløbsgrænse) indtil 5 år før folkepensionsalderen. Med 5 år eller mindre til folkepensionsalderen er der mulighed for at indbetale op til 50.200 kr. (2020 beløbsgrænse). Dette beløb er også gældende, hvis man har passeret folkepensionsalderen.

Vi anbefaler, at man søger rådgivning, hvis man overvejer at indbetale mere end 5.300 kr., idet det ikke er alle, der har fordel af at indbetale større beløb. Indbetaling til aldersopsparing kan ske indtil man fylder 80-85 år - afhængig af ens fødselsdato.

Aktiesparekonto

Aktiesparekontoen, der blev introduceret i januar 2019, gav mulighed for at indbetale op til 50.000 kr. til investering i aktier i 2019. Opsparingstypen er tænkt som et incitament til at man for små midler kan blive aktionær og beskatningen af gevinster er lempelig - nemlig kun 17%.
Der har været muligheder for gode afkast på aktier i 2019, så de nye ejere af aktiesparekonti kan se tilbage på en god start.
Fra politisk hold er der tegn på at grænsen bliver hævet til 100.000 kr., men der mangler i skrivende stund en folketingsvedtagelse for, at beløbsgrænsen hæves.

Ekstra pensionsfradrag

Politikerne har ønsket at stimulere opsparingslysten til pension ved at indføre et såkaldt ekstra pensionsfradrag. Første år med det ekstra fradrag var i 2018, og det er nu fuldt indfaset, så der opnået et ekstra fradrag på 12 % eller 32 % i de ligningsmæssige fradrag for indbetalinger op til 73.100 kr. Omsat til kroner og øre giver det en ekstra skatteværdi på mellem ca. 2.200 kr. og 5.700 kr. Det er opsparerens alder, der afgør hvilken skatteværdi, der er gældende. Opnåelse af det store fradrag gælder for alle der har 15 år eller mindre til man kan modtage folkepension. Alle andre må tage til takke med det lille fradrag.

Skat

Topskattegrænsen hæves med knap 20.000 kr. Det betyder, at man kun skal betale topskat af indtægter over 577.174 kr. før arbejdsmarkedsbidrag. Beskæftigelses- og jobfradraget er også hævet lidt, så alt i alt bliver der flere penge mellem hænderne til mange danskere.

Grænserne for betaling af aktieskat henholdsvis 27 % og 42 % er hævet fra 54.000 kr. til 55.300 kr. for enlige og fra 108.000 kr. til 110.600 kr. hvis man er gift.

I lighed med tidligere år er der, ud over disse ændringer, mindre justeringer af beløbsgrænser i blandt andet skatte- og pensionslovgivningen.