Opjustering 2019

Jutlander Bank opjusterer sine forventninger til årets resultat

28-06-2019 09:46:00

Salg af aktier i Sparinvest er kommet tættere på; vil løfte resultat før skat med 83 mio. kr.

 

Jutlander Bank opjusterer nu sine forventninger til resultatet før skat for 2019 med 83 millioner kroner. Det skyldes, at bankens planlagte salg af 75 procent af sine aktier i Sparinvest er rykket et stort skridt nærmere. Med opjusteringen forventer banken nu et resultat før skat for hele 2019 i intervallet 333-383 millioner kroner.

Salget af aktierne vil desuden hæve Jutlander Banks soliditet. Det skyldes, at når en bank ejer aktier i andre selskaber i den finansielle sektor, trækker værdien af disse aktier ned i bankens kapitalgrundlag.

”Vi har i dag meddelt, at vi opjusterer vores forventninger til årets resultat, men på den lange bane har det større betydning for banken, at vi med salget styrker vores – i forvejen solide – kapitalgrundlag”, siger ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup:

”Det betyder, at vi står endnu bedre rustet til at imødekomme myndighedernes krav til bankers kapitalgrundlag. Krav, som vi ved, skærpes i de kommende år.”

Med salget forøges bankens egentlige kernekapital- og kapitalprocent med omkring 1,3 procentpoint. Det skyldes dels de ekstraordinære indtægter, dels det mindre fradrag i kapitalgrundlaget. Pr. 31. marts 2019 udgjorde bankens egentlige kernekapital- og kapitalprocent henholdsvis 17,9 og 20,0.

Planerne om, at ejerkredsen bag Sparinvest vil sælge 75 procent af aktierne i Sparinvest til Nykredit blev offentliggjort i marts. Handlen var betinget af en ”due-diligence-proces”, hvor Nykredit har analyseret forretningen Sparinvest, samt myndighedsgodkendelser. Den første del er nu på plads. Handlen afventer nu myndighedsgodkendelserne. Hvis de opnås inden for den forventede tidshorisont, gennemføres handlen i tredje kvartal 2019.

Jutlander Bank A/S ejer dags dato 6,9 pct. af aktierne i Sparinvest.