Rekord på kundedepoter

Jutlander Bank passer nu på 10 milliarder kundekroner

17-02-2017 16:00:00

MILEPÆL: Investeringsafdelingen i Jutlander Bank mærker danskernes opsparingslyst

10.000.000.000 – eller 10 milliarder. Så mange kroner har kunder i Jutlander Bank placeret i depoter i banken, hvor investeringsafdelingen sørger for at passe godt på dem for at få dem til at yngle.

”Når vi her i begyndelsen af 2017 kunne passere milepælen på de 10 milliarder, så skyldes det en kombination af flere tendenser”, forklarer Henrik Jensen, der er souschef i Jutlander Banks investeringsafdeling.

Forsigtighed

Den ene tendens gælder ikke kun i Jutlander Bank, og ikke kun på landsplan i Danmark, men i hele Europa. Efter finanskrisen, der begyndte omkring 2007, har vi europæere, danskere og jyder mistet vores glubende appetit på at låne penge til alting. Nu sparer vi hellere op.

”Danskerne har samlet set aldrig været mere formuende, end vi er lige nu”, siger Henrik Jensen med henvisning til tal fra Danmarks Statistik ved udgangen af 2016.
”Finanskrisen fratog mange danskere deres tro på fremtiden, og derfor vil mange i dag hellere spare op, end de vil låne til at få opfyldt deres ønsker”, konstaterer Henrik Jensen.

Ingen rente på indlånskonti

Den anden tendens er, at mange bankkunder i dag hellere vil investere deres opsparede midler i værdipapirer end have dem stående på en indlånskonto i banken.

”Fuldt forståeligt. Renten er jo stort set nul på en indlånskonto, så hvis man ønsker at få forrentet sin formue, så er den bedste løsning at investere pengene”, siger Henrik Jensen.

Den tredje tendens er, at der generelt i 2016 var en pæn værditilvækst i de investeringer, som Jutlander Bank har plejet for sine kunder.

”Lige knap halvdelen af vores kunders investeringer er placeret i Formuepleje, som vi passer for dem, og her har vi i 2016 opnået ekstraordinært gode resultater. Og på den måde er Jutlander Bank kommet op på en samlet værdi af alle vores kunders værdipapirdepoter på mere end 10 milliarder kroner her i starten af 2017”, forklarer souschefen i Jutlander Banks investeringsafdeling.


Jutlander Banks investeringsafdeling passer nu på 10 milliarder af kundernes kroner.


Henrik Jensen, souschef i investeringsafdelingen:
"Finanskrisen fratog mange deres tro på fremtiden,
og derfor vil mange i dag hellere spare op, end de
vil låne til at få opfyldt deres drømme”.