Renteændring pr. 14. januar 2021

Renteændring pr. 14. januar 2021

13-11-2020 16:00:00
Jutlander Bank ændrer indlånsrenter for privat-, erhvervs-, og foreningskunder.
 
Jutlander Bank ændrer rentesatser på privat-, erhvervs-, og foreningskunders indlån med virkning pr. den 14. januar 2021.
 
For erhvervskunder og erhvervsrelaterede produkter ændres den negative indlånsrente fra p.t. -0,60 pct. til fremadrettet -0,75 pct. 
 
Indlånsrentesatsen på følgende kontoformer nedsættes samtidig til 0,00 pct.:
• Jutlanderkonto Ung+
• Børneopsparing
• BørneXtra
 
Beløbsgrænsen for beregning af negativ indlånsrente på frie midler for private kunder med NemKonto i Jutlander Bank nedsættes fra nuværende grænse på kr. 250.000 til kr. 100.000. 
 
Privatkunder uden NemKonto i Jutlander Bank og erhvervskunder beregnes uforandret negativ indlånsrente på frie midler fra en beløbsgrænse på kr. 0.
 
Beløbsgrænsen for beregning af negativ indlånsrente på alle foreningskunders indlån nedsættes til kr. 0, og indlånsrenten for foreningskonti er uforandret -0,60 pct. (erhvervsrelaterede produkter dog undtaget med -0,75 pct.).
 
Samtlige ændringer af beløbsgrænser sker med virkning pr. den 14. januar 2021.
 
Ændringerne gennemføres i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser, og sker af forretningsmæssige årsager for at tilpasse prissætningen til det aktuelle renteniveau.