Tilfredshed stiger

Tilgængelighed går hånd i hånd med fleksible arbejdstider

28-04-2021 11:08:00

Jutlander Banks kunder sætter stor pris på, at de har nem adgang til deres personlige rådgiver i banken. Og medarbejderne værdsætter de fleksible arbejdstider, som gør det muligt at være så tilgængelige over for kunderne.    

 

Det viser to omfattende undersøgelser, som Jutlander Bank har gennemført her i 2021. En kundetilfredshedsundersøgelse. Og en medarbejdertilfredshedsundersøgelse.

"Resultaterne viser os, at vi har en strategi, der virker", siger ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup:

"For samtidig vokser vores forretning; Vi har historisk høj kundetilgang. Vi formidler rekordmange bolighandler for vores kunder. Og vores kunders aktivitet på investeringsområdet er i vækst."

Tilgængelighed er en af de bærende søjler i Jutlander Banks strategi. Kunderne skal kunne komme i direkte kontakt med deres personlige rådgiver lige præcis på det tidspunkt, de har brug for det. Og at rådgiverne tilbyder at holde møder med deres kunder uden for almindelig åbningstid.

"For at leve op til det løfte måtte vi for nogle år siden gentænke den måde, medarbejderne planlægger deres arbejdstid. Har man været på kundebesøg en onsdag aften, må man jo holde fri for eksempel en mandag formiddag. Den frihed har det selvfølgelig taget tid at vænne sig til. Men i dag har medarbejderne taget fleksibiliteten til sig. Det viser medarbejdertilfredshesundersøgelsen", understreger Per Sønderup:

Bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv

Finanssektorens Uddannelsescenters Medarbejderbarometer, gennemfører hvert andet år en medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Jutlander Bank. Undersøgelsen i 2021 viser en stigende tilfredshed, og på alle de 45 spørgsmål, medarbejderne skal besvare, ligger Jutlander Banks score højere end gennemsnittet i de 13 pengeinstitutter, som bruger Medarbejderbarometeret - med en enkelt undtagelse, hvor scoren er den samme.

Et af de forhold, bankens medarbejdere skal give en karakter, er balancen mellem deres arbejdsliv og privatliv. Denne score er vokset fra 78 i 2017, til 82 i 2019 og til 85 i 2021 - og overgår dermed Medarbejderbarometerets gennemsnit i år på 81.     

"Vores medarbejderes engagement understreges af, at imponerende 96 procent af alle medarbejderne har besvaret spørgeskemaet", konkluderer Per Sønderup.

Kunder vil gerne høre fra deres rådgiver

Den kundetilfredshedsundersøgelse, som banken har gennemført i samarbejde med Rambøll, viser også en tårnhøj tilfredshed.

Uanset hvor højt niveauet i gennemsnit ligger i en spørgeskemaundersøgelse, vil der altid være områder, der får lavere karakterer end andre.

Den forbedring, som Jutlander Banks kunder i lighed med tidligere efterlyser, er, at deres rådgiver kontakter dem uopfordret med tilbud om et møde eller med relevante forslag vedrørende deres økonomi.

Per Sønderup:

"Netop vores proaktive kontakt til kunderne er noget af det, vi i forvejen arbejder med. Så her vil vi helt sikkert få en højere score i 2022. Både fordi vi fokuserer på det, og fordi coronaens jerngreb om samfundet løsnes, så det bliver mere frit at mødes med kunderne."


Fra kundetilfredshedsundersøgelsen 2021.


 

Fra medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2021.


 

Fra kundetilfredshedsundersøgelsen 2021.