Jutlander-dokumenter

Vederlagspolitik i Jutlander Bank

Vederlagspolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og aflønningsbekendtgørelsen samt selskabslovens §§ 139 og 139 a. Vederlagspolitikken er med tilstrækkelig majoritet godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. marts 2021. Da ingen aktionærer har anmodet om en fuldstændig redegørelse, er der ikke foretaget en fuldstændig opgørelse over de afgivne stemmer.

Vederlagspolitik

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen

Rapport om aflønning for 2020

Vederlagsrapport for 2020

Vederlagsrapport for 2019