Åben Bank 2018

Jutlander lancerer revideret strategi:

29-01-2018 15:00:00

ÅBEN ALTID lyder et af seks åbenhedsprincipper, som vi vil leve efter internt som eksternt

”Vi gør alt det rigtige – vi skal bare være åbne over for at gøre alt det rigtige endnu bedre.”

Sådan siger ordførende direktør Per Sønderup i Jutlander Bank, når han skal forklare resultatet af, at banken har haft sin tre år gamle strategi oppe på liften til et serviceeftersyn.

”I 2017 har vi oplevet en massiv kundetilvækst og en flot stigning i vores udlån, så kunderne har virkelig kvitteret for vores strategi, der i to ord har handlet om at blive Danmarks mest tilgængelige og mest personlige bank”, fortæller Per Sønderup.

”At være tilgængelige har vi optimeret ved, at vores kunder bliver tilbudt, at de kan aftale rådgivningsmøder med deres personlige rådgiver, når som helst og hvor som helst det passer kunden, og ved, at du som kunde altid kan komme i kontakt med din egen rådgiver”, uddyber Jutlander Banks ordførende direktør:

”At være personlig i relationen til kunden er derimod mindre håndgribeligt. Det skal åbenhedsprincipperne hjælpe os med at blive endnu bedre til”.

Hvorfor er vi her?

Sammen med konsulenthuset Implement, der også var fødselshjælper for bankens nuværende strategi, der tog form i 2014, stillede ledelsen sig selv det spørgsmål: ”Hvorfor er Jutlander Bank her egentlig?” Og nåede frem til følgende svar: ”Drevet af ægte interesse og personligt engagement er det vores mission at hjælpe mennesker, erhverv og lokalsamfund med at indfri drømme og realisere potentialer.”

”Og hvad kan man kalde en bank med en sådan mission? Vi kalder den for Åben Bank”, siger Per Sønderup, der fortæller, at samtlige bankens 474 medarbejdere for nylig har deltaget i en af tre temadage, hvor kollegerne i et gruppearbejde var med til at sætte konkrete ord på åbenhed.

Tilpasser arbejdstiden

Som et konkret initiativ korter samtlige medarbejdere i banken to timer af deres faste ugentlige arbejdstid. For kunderådgiverne skal de frie timer give luft til at være endnu mere fleksible over for kundernes ønsker om møder uden for ”normal” arbejdstid.

For at frigøre timerne er Jutlander Bank i gang med at afskaffe sin ”lange” torsdag, hvor bankens afdelinger har åbent til kl. 18.

”Men det betyder ikke, at en kunde ikke kan aftale at mødes med sin rådgiver en torsdag efter kl. 16. Det kan man helt bestemt – både torsdag og på alle andre af ugens dage”, understreger Per Sønderup:

”Derfor hedder et af åbenhedsprincipperne: Åben Altid”.

Åben for græsrødder

Et andet af de seks åbenhedsprincipper hedder Åben for Græsrødderne.

”Heri ligger blandt andet det forhold, at to tredjedel af aktierne i Jutlander Bank A/S er ejet af fonde, som støtter almennyttige og velgørende formål i de områder, hvor vi er til stede”, fortæller Per Sønderup:         

I 2015, 2016 og 2017 har fondene, hvoraf de største er Fonden for Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro Fonden, i alt fået udbetalt 107,5 millioner kroner i udbytte af deres aktier i Jutlander Bank.

”Så en stor del af overskuddet på bankdriften vender tilbage og arbejder i de lokalsamfund, hvor pengene er tjent”, påpeger Jutlander Banks ordførende direktør:

”Og det er ikke kun til glæde for – for eksempel – det forsamlingshus, der modtager penge til et nyt tag, men også for den lokale tømrer, der skal lægge det på.”

​ Læs mere om Åben Bank her.