Anti-hvidvask

Det gør vi for at forhindre økonomisk kriminalitet

Uanset om du er ny kunde hos os eller har været trofast kunde i mange år, er vi forpligtede til at reagere, hvis din økonomiske adfærd pludseligt afviger markant fra dit normale mønster. Det har til formål at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Læs her, hvad vi ellers gør for at forhindre, at vi som bank bliver misbrugt til økonomisk kriminalitet.

Som pengeinstitut har vi pligt til at underrette myndighederne om mistænkelige forhold som led i at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Og det er en opgave, vi tager meget alvorligt. Derfor arbejder vi konstant på at leve op til lovgivningen og på at spotte mistænkelige transaktioner.

Det kræver imidlertid, at vi har et godt kendskab til vores kunder. Både hvorfor de ønsker at være kunder hos os, og hvad de forventer at bruge os til.

For dig som kunde betyder det, at du løbende kan blive bedt om at fremvise gyldig legitimation eller blive spurgt ind til dine pengesager, hvis der sker markante ændringer i måden, du bruger os på. Også selvom du har været trofast kunde i mange år.

Sådan spotter vi mistænkelig adfærd
For at spotte mistænkelig adfærd er vi forpligtet til at holde øje med, om din måde at bruge banken på stemmer overens med det, du har fortalt os. Det betyder dog ikke, at vi nærstuderer dine konti, og hvad du bruger dine penge til.

Overvågningen foregår nemlig delvist via en elektronisk overvågning, som kommer med en indikation, hvis din adfærd ændrer sig markant. Derudover spiller bankens medarbejdere også en vigtig rolle for at spotte mistænkelig adfærd, da de har den daglige kontakt med kunderne.  

Af samme grund stræber vi hele tiden efter, at alle relevante medarbejdere inklusive bestyrelsen har relevant og tilstrækkelig uddannelse til at varetage opgaven med at identificere mistænkelige forhold.

Medarbejdere med kundekontakt bliver løbende klædt på med relevant viden og uddannelse inden for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Én gang årligt bliver medarbejdernes viden desuden dokumenteret via en test, som efterfølgende danner grundlag for tilrettelæggelsen af de kommende uddannelsesmæssige prioriteringer.

Derudover er bankens medarbejdere omfattet af en intern whistleblower-ordning, som betyder, at man frit kan ytre sig, hvis man har viden eller mistanke om, at kunder såvel som ansatte har overtrådt eller har til hensigt at overtræde loven.

Et tværgående fokus
I Jutlander Bank mener vi, at man er stærkest, når man står sammen. Derfor samarbejder vi på tværs af sektoren, både med pengeinstitutter, brancheforeninger og myndigheder. Af samme grund anser vi heller ikke arbejdet med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering som et konkurrenceparameter i sektoren.

Tværtimod bakker vi op om sektorinitiativer, samtidig med at vi arbejder målrettet for at have en sund virksomhedskultur, der lever i hele organisationen. Det indebærer både en klar tone fra toppen, og at alle relevante medarbejdere i banken – uanset funktion og arbejdsopgaver – konstant har fokus på bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Vi kan med ro i sindet sige, at vi altid sætter etik før profit, og at vi arbejder ud fra den holdning, at vi altid skal kende og forstå vores kunders forretningsmæssige formål.

Vi kan sige det ganske kort: ”Vi ønsker ikke at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering”.

Ansvarlige i banken

Lisa Frost Sørensen er udpeget som ansvarligt direktionsmedlem for bankens overholdelse af hvidvasklovgivningen.

 

Jesper Christensen er udpeget som ansvarlig for bankens løbende arbejde med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og er samtidig daglig leder af bankens anti-hvidvask-funktion.

 

Derfor beder vi om ID og spørger ind til dine pengesager

Det kan virke underligt, når vi til tider beder om at se legitimation eller spørger om, hvordan du forventer at bruge os som bank. Men der er en god grund. I videoen nedenfor kan du se hvorfor.

Varighed: 1 minut og 25 sekunder

For mere viden kan du læse mere hos vores brancheorganisation Finans Danmark, der har samlet et overblik over, hvad danske banker gør for at forhindre, at de bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering – læs mere her.