Bolig

Forældrekøb -en win-win situation

Hvis du vil hjælpe dine børn, som mangler en bolig, kan forældrekøb være løsningen.

Mange forældre hjælper deres børn ved at foretage et forældrekøb. Det vil sige, at de køber en bolig, som udlejes til børnene. Det kan også ske med omvendt fortegn, hvor børnene køber en bolig og udlejer den til forældrene. Det kaldes omvendt forældrekøb.


Finansiering af forældrekøb

Et forældrekøb kan finansieres ved, at forældrene bruger af deres opsparing og/eller finansierer boligen med kreditforeningslån/lån i banken. På lånene skal der naturligvis betales rente og eventuelt afdrag. Til gengæld betaler børnene en leje til forældrene, der skal svare til "markedslejen". Denne lejeindtægt kan sjældent dække forældrenes udgifter ved et forældrekøb, men kan være med til at begrænse den månedlige udgift til et fornuftigt niveau.


Regler for forældrekøb

Ved et forældrekøb betaler børnene som nævnt husleje til forældrene. Efterfølgende har børnene mulighed for at søge boligsikring til betaling af en del af huslejen. Samtidig benytter flere børn muligheden for at fremleje et værelse til eksempelvis en studiekammerat, hvis boligen er stor nok.

Skattereglerne spiller en vigtig rolle, når et forældrekøb skal finansieres. Her er der flere modeller at vælge imellem. Kontakt en juridisk rådgiver eller SKAT for at få mere information herom. Hos Jutlander Bank hjælper vi dig til gengæld med en beregning af netop dine muligheder for at hjælpe børnene godt på vej med et forældrekøb.