Investering

Aktiesparekonto

Siden januar 2019 har det været muligt at investere i aktier via en såkaldt aktiesparekonto. Men hvorfor er det en fordel? Hvor meget kan du sætte ind på kontoen? Og hvad hvis du pludselig får brug for at hæve pengene igen? Find svar på det og meget andet i vores FAQ om investeringsformen herunder.

Hvad er en aktiesparekonto?

En aktiesparekonto er en investeringsform, som gør det mere fleksibelt og fordelagtigt for dig at investere dine frie midler i aktier. Blandt andet kan du løbende hæve fra kontoen, og du betaler mindre i skat af din eventuelle fortjeneste.

Hvordan fungerer en aktiesparekonto?

En aktiesparekonto bliver oprettet på samme måde som en almindelig opsparingskonto i Jutlander Bank. Her kan du sætte penge ind og købe værdipapirer for pengene. De værdipapirer, du køber, bliver placeret i et depot, der er knyttet til kontoen, og du kan til hver en tid sælge værdipapirerne igen og hæve penge fra kontoen. Når året er omme, opgøres det, hvor meget du har tjent eller tabt på kontoen.

Hvad er fordelen ved en aktiesparekonto?

Den helt store fordel ved en aktiesparekonto er, at du betaler en lavere skat af gevinsten, end når du investerer i aktier via din almindelige opsparingskonto. Med en aktiesparekonto skal du kun betale 17 % af det, du har tjent ved årets afslutning – uanset beløbets størrelse. Ved investeringer i et almindeligt åbent depot vil du til sammenligning skulle betale 27 % af de første 56.500 kr. (sammenlagt 113.000 kr. for ægtefæller), mens eventuel fortjeneste derudover beskattes med 42 % (2021-tal).

Hvem kan oprette en aktiesparekonto?

Alle privatpersoner med fuld skattepligt i Danmark kan oprette en aktiesparekonto. Det gælder også børn.

Kan jeg have en aktiesparekonto i flere pengeinstitutter?

Nej, du kan kun have en aktiesparekonto. Også selvom du er kunde i flere forskellige pengeinstitutter.

Hvilke værdipapirer må jeg investere i?

• Danske og udenlandske aktier optaget til handel på et regulært marked (ikke unoterede aktier)

• Investeringsbeviser med en overvægt af aktier og aktiebaserede ETF’er (dvs. fonde, der handles på børsen)

Hvordan beskattes kontoen?

Hvis dine investeringer er steget i værdi, skal du betale 17 % af værdistigningen i skat – både på aktier, du har solgt, og aktier, du stadig investerer i. Når skatten skal opgøres, sker det efter lagerbeskatningsprincippet. Det indebærer, at aktiesparekontoens værdi inklusiv depot bliver gjort op ved årets udgang. Er ordningen steget i værdi, sørger vi for, at skatten bliver betalt og indberettet til skattemyndighederne. Har du lidt et tab, sørger vi omvendt for, at tabet vil blive modregnet i overskuddet for kommende gevinster.

Hvor mange penge kan jeg sætte ind på kontoen?

Beløbsgrænsen er pr. 1. januar 2021 hævet til 102.300 kr.

  • Du kan maksimalt indsætte det beløb, du når frem til ved at trække ordningens værdi pr. 31.12.2020 fra beløbsgrænsen på 102.300 kr., hvorefter afkastskatten skal lægges til. Se eksemplerne herunder.
  • Bemærk, at inddækning af skat ikke har nogen indskudspåvirkning. Det vil sige, at værdien af din aktiesparekonto gerne må overstige 102.300 kr., hvis du har indskudt et kontant beløb til betaling af skat.

​Bliver der ved en fejl indskudt for meget på din aktiesparekonto, kan indskuddet trækkes tilbage, dog med en afgift på 3 % af det overskydende beløb.

Skal jeg sælge ud af mine aktier, hvis kontoens værdi overstiger 102.300 kroner?

Hvis dine værdipapirer stiger så meget i værdi, at kontoens indestående kommer til at overstige 102.300 kr., behøver du ikke sælge ud af papirerne. I så fald kan du bare ikke sætte mere ind på kontoen. 

Kan jeg hæve pengene igen, hvis jeg får brug for dem?

Ja, du kan frit hæve og indsætte penge på kontoen, lige så ofte du vil indenfor beløbsgrænsen.

Hvordan kommer jeg i gang? 

For at komme i gang med at investere via en aktiesparekonto, skal du først have oprettet selve kontoen. Det kan din rådgiver hjælpe dig med.

Kontakt din rådgiver for at høre mere om dine muligheder, eller bed om at blive kontaktet her.