Pension

Fakta om aldersopsparing

Du har intet fradrag for din indbetaling til en aldersopsparing - til gengæld betaler du ikke skat eller afgift af udbetalingerne. 

Oprettelse af en aldersopsparing

Du kan oprette en aldersopsparing indtil 20 år efter, du har nået din pensionsudbetalingsalder. Indbetalingen til aldersopsparing er ikke fradragsberettiget, og udbetalingen er derfor skattefri. I 2020 kan du maksimalt indbetale 5.300/50.200 kr. på din aldersopsparing. Indbetalingsgrænsen er bestemt ud fra din alder. Spørg din rådgiver om mulighederne. Op til den grænse kan du indbetale så lidt eller så meget, du vil, og du kan indbetale ad én eller flere gange. 

En aldersopsparing oprettes som en privattegnet pensionsordning, hvor du selv foretager indbetalingerne. Ved en privattegnet ordning er det en indbetaling efter skat.

Udbetaling af aldersopsparing

Du vælger selv, om du vil have din aldersopsparing udbetalt ad én eller flere omgange. Det giver dig frihed og fleksibilitet i forhold til at vælge, hvordan din opsparing skal bruges. Udbetalingen af din aldersopsparing er skattefri, fordi du til gengæld ikke har fradrag for indbetalingerne. Tidligste udbetalingstidspunkt er bestemt af hvornår ordningen er oprettet og alderen på ejeren af pensionskontoen. Det betyder, at tidligste udbetalingsstart er mellem 60 år og 3 år før pensionsalder. Seneste udbetalingstidspunkt er 20 år efter opnået pensionsudbetalingsalder.

Som en ekstra mulighed kan udbetalingsmuligheden forlænges med op til 10 mere, blot der aftales at udbetalingen fra aldersopsparingen udbetales i faste rater.

Ved pensionering

Udbetalingen af din aldersopsparing bliver ikke modregnet i din folkepension. Du kan indbetale på ordningen, også selvom du har fået udbetaling fra aldersopsparingen.

Ved tab af arbejdsevne eller livstruende sygdom

Hvis du mister erhvervsevnen, inden du bliver pensioneret, og tilkendes du førtidspension, kan aldersopsparingen udbetales skattefrit. På samme måde har du mulighed for at få aldersopsparingen udbetalt skattefrit, hvis du får diagnosticeret en livstruende sygdom inden pensionsalderen 

Ved dødsfald

I tilfældet af at du går bort, inden du når pensionsudbetalingsalderen, udbetales aldersopsparingen skattefrit uden om boet til den/de begunstigede. Hvis den begunstigede ikke er din ægtefælle, skal der betales boafgift. Der skal altid betales pensionsafkastskat. Efter ønske kan du vælge, at aldersopsparingen skal udbetales til boet.

Deludbetaling og ophævelse af aldersopsparing

Ønsker du hel eller delvis udbetaling af din aldersopsparing, før du når pensionsudbetalingsalderen, som fremgår af kontrakten, skal der betales 20 % af det udbetalte beløb i afgift til staten. Årsagen til, at der skal betales afgift i den situation, er, at du har haft fordel af, at afkastet alene er beskattet med den lave pensionsafkastskat (15,3%) og ikke som kapitalindkomst.