Pension

Nyt job = ny situation

Alle erhvervsaktive mennesker bør en gang imellem tage deres pensionsforhold op til revision.

Jobskifte er en af de livssituationer, hvor du helt sikkert kan få gavn af, at Jutlander Bank kikker konstruktivt på dine ordninger. 

Hvis du er som de fleste, så stammer den største del af din pensionsopsparing fra en arbejdsgiverordning. Det vil sige, at din arbejdsgiver indbetaler en procentdel af din løn til din pension.

Når du har skiftet arbejdsgiver, er det klogt at tjekke, om du nu sparer tilstrækkeligt op. Samtidig bør du få beregnet, om du har den rette balance mellem opsparing til din alderdom og forskring af dit liv og din erhvervsevne.

Her findes ingen facitliste. Men vi er rigtigt gode til at spørge ind til dine tanker, ønsker og planer.
Og så finder vi den fordeling, der bedst matcher din situation.

Find en pensions- og formuerådgiver hos os.