Pension

Fakta om livsvaring pension - et sikkert valg

Vælg livsvarig pension som supplement, hvis du ønsker at indbetale mere end de 58.500 kr., som du kan spare op på en ratepension i 2021.

En livrente (livsvarig pension) er for dig, der ønsker maksimal tryghed, når du går på pension. Med en livrentepension får du nemlig en fast månedlig udbetaling resten af din levetid. 

Oprettelse af livrentepension

Du kan oprette en livrentepension uanset din alder. Den livsvarige pension oprettes i AP pension og er den eneste pensionsordning, hvor du kan indbetale ubegrænset. Derfor kan du eksempelvis vælge en livsvarig pension som supplement til en ratepension, hvor der er et øvre loft for den årlige indbetaling. Du kan trække indbetaling til livrenten fra i topskatten, og du bestemmer tilmed selv, om du vil indbetale én gang eller løbende.

Du kan oprette en livrente på to måder.

Arbejdsgiverordning

Livrenten kan oprettes som en aftale med din arbejdsgiver, som foretager indbetalingen på ordningen – uanset om arbejdsgiveren betaler til livrenten eller ej. Med en livrente via en arbejdsgiverordning sker fradraget samtidig med indbetalingen via lønsedlen. Det lovpligtige arbejdsmarkedsbidrag bliver tilbageholdt på pensionsordningen.

Privattegnet ordning

En anden mulighed er at oprette en livrente som en privattegnet ordning, hvor du selv foretager indbetalingerne. Ved en privattegnet ordning fratrækkes indbetalingerne til livrentepensionen på selvangivelsen. Indbetalingerne til en privattegnet livsvarig pension fratrækkes forskelligt, alt efter om du vælger en engangsindbetaling eller løbende indbetalinger. Kontakt din pensionsrådgiver hos Jutlander Bank for at få uddybende information om reglerne for skattefradrag ved en livrentepension.

Udbetaling af livrentepension

Din livrente kan starte udbetaling tre år før din "pensionsudbetalingsalder" (som udgangspunkt tre år før folkepensionsalderen). Dog findes der forskellige overgangsregler. Spørg din rådgiver i banken. Udbetalingen fortsætter, så længe du lever.

Ved pensionering

Når du går på pension, beskattes udbetalingerne fra din livrente som personlig indkomst, og afkastet fra din livrentepension bliver beskattet med 15,3 % om året (2021).

Ved dødsfald

Hvis du går bort, inden udbetalingen af din livrente er begyndt, udbetales værdien af din opsparing uden om boet efter fradrag af 40 % statsafgift til den begunstigede, f.eks. din ægtefælle eller dine livsarvinger. Efter ønske kan ordningen dog også udbetales til boet. Din ægtefælle/samlever kan også vælge at få beløbet udbetalt i skattepligtige rater. Samme mulighed gælder, hvis livrenten udbetales til børn under 24 år.

Deludbetaling og ophævelse

Du kan ophæve din livsvarige pensionsordning i opsparingsperioden – helt eller delvist – uden at skulle afgive helbredsoplysninger. Dog vil du blive opkrævet en afgift på 60 % til staten af det udbetalte beløb fra din livrente.