Jutlander-dokumenter

Jutlander Bank A/S planlægger fusion med Sparekassen Vendsyssel

På denne side kan du som aktionær og kunde i Jutlander Bank finde lovpligtig og anden relevant information om den planlagte fusion.

Aktionær-information

Fusionsplan og -redegørelse

Vedtægter for Sparekassen Danmark

Vurderingsmændenes kreditorerklæring afgivet af uafhængig revisor

Vurderingsmændenes udtalelse om fusionsplanen afgivet af uafhængig revisor

Årsrapport 2020 Jutlander Bank A/S

Årsrapport 2019 Jutlander Bank A/S

Årsrapport 2018 Jutlander Bank A/S

Årsrapport 2020 Sparekassen Vendsyssel 

Årsrapport 2019 Sparekassen Vendsyssel

Årsrapport 2018 Sparekassen Vendsyssel

 


Til dobbeltkunder i Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank

28. juni 2021
I forbindelse med indgåelsen af aftalen om fusion af Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank A/S gennemførte Sparekassen Vendsyssel en lovpligtig undersøgelse af, om der ultimo maj 2021 var sammenfald mellem kunder, der havde et nettoindlån i de to pengeinstitutter på over 100.000 euro - som er det beløb, der er dækket af indskyder- og investor-garantiordningen.

Sparekassen Vendsyssel gennemførte herudover en stikprøvevis
gennemgang af Jutlander Bank A/S’ eksponeringer samt en gennemgang af en række udvalgte større eksponeringer.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine data, er du velkommen til at kontakte Jutlander Banks eller Sparekassen Vendsyssels databeskyttelsesrådgiver.

Notifikation vedrørende kundeoplysninger